Leder EU’s miljöpolitik till handelskrig med Kina och USA?

Med skenande priser på utsläppsrätter för europeiska företag har EU planer på en ny klimatskatt på import av varor för att skapa jämlika konkurrensvillkor med utomeuropeiska bolag. Nu höjs röster som beskyller EU för använda miljöpolitiken som dold protektionism. Riskerar EU starta ett handelskrig med viktiga handelspartners som USA och Kina? Vad betyder en klimatskatt för svenska bolag och arbetstillfällen? Roger Josefsson, Hållbarhetschef på Danske Bank kommenterar (2.26)