Likviditeten kan bli avgörande för företagen när det väl vänder

Bankerna har blivit en allt viktigare informationskälla för företag under pandemin. Frågorna är många och det mesta handlar om bolagens omedelbara behov av kapital för att klara av sina betalningar. Nu börjar också allt fler blicka framåt. Det kommer att dyka upp många lågt värderade verksamheter på marknaden och företagens kapitalbehov kommer att vara avgörande för om de kommer att kunna hänga med när det väl vänder uppåt. Att tillhandahålla kapital blir bankernas viktigaste uppgift.

Anders Gullesjö är Affärsområdeschef Företag på Danske Bank i Sverige. Enligt honom befinner vi oss i en extremt svåranalyserad situation där pandemin och världsekonomin är det stora isberget vi måste navigera kring. Svenska företag har prövats av pandemin på olika sätt och behöver därför olika strategier framöver.

Man brukar säga att morgondagens vinnare är den som vågar satsa när det ser som mörkast ut. Det handlar om att företagen redan nu måste förbereda sig för en uppgång och en starkt ökad omsättning, men också att hela tiden kunna göra rätt värdering av olika verksamheter, säger Anders.

Råd till företag under pandemin

Anders Gullesjö, Danske Bank Sverige

Som företagare hittar man bra information på Skatteverket.se och Verksamt.se. Danske Bank har också experter och rådgivare som gör en klassisk analys av bolagens resultaträkning, soliditet, ledning, produkter och tjänster. I dag är den analysen betydligt svårare att göra eftersom man måste isolera vad som är effekter av covid-19 och vad i resultatet som består av subventioner.

En del sektorer, exempelvis tillverkningsindustrin, har klarat sig riktigt bra under pandemin. Där snurrar hjulen på i nästan samma takt som innan corona.

– De mer opåverkade företagen behöver inte genomföra några större åtgärder just nu. Samtidigt kommer det att finnas lägre värderade verksamheter till salu och företagens kapitalbehov kan därför öka när de får möjlighet att växa genom uppköp, säger Anders.

Det ser naturligtvis betydligt värre ut för hårt ansatta företag inom till exempel hotell och restaurang, handel, köpcentra, internationell turism, servicenäring och många konsultbranscher. Samma sak för underleverantörerna till de branscher som påverkats. Dessa sektorer är rätt skadeskjutna, och behöver nu ha ett ännu större fokus på sina egna kunder för att snabbt kunna agera vid förändringar.

Mitt råd är att hålla nere kostnaderna så långt det går och läsa på om vilka stödfunktioner och kapital som går att söka. Men framför allt, håll koll på likviditeten. Det är inte förlusterna i sig som kan vara avgörande utan om man kan betala räkningarna, säger Anders.

Allt fler har tydliga hållbarhetsplaner

Trots pandemin finns det samtidigt ljus på himlen i form av nya miljö- och hållbarhetssatsningar i Sverige. Danske Bank ser att i stort sett alla företag nu har en tydlig ESG-plan (Environmental, Social and Governance) och allt fler frågor handlar om finansiering av t.ex. energiklassificering av fastigheter eller olika uppgraderingar och investeringar som man tar på sin egen balansräkning.

– Det är glädjande och samtidigt ett kvitto på att många företag insett allvaret. Hållbarhet är en allt viktigare förutsättning för att kunna attrahera kunder och då måste man leva som man lär, menar Anders.

Både banker och myndigheter måste ta ansvar för likviditeten

Samtidigt vill Anders Gullesjö höja ett varningens finger. När det väl vänder får myndigheterna inte vara för snabba med att kräva tillbaka till exempel uppskjuten skatt från företag som då behöver ha en god likviditet för att vara med på tillväxten.

Om företagens omsättning ökar snabbt från t.ex. 100 till 200 miljoner kronor så uppstår en stor likviditetsbelastning. Man måste köpa in varor, tillverka och transportera dem – och självklart betala löner och sina leverantörer långt innan intäkterna kommer in.

– Får man en bra order är det svårt att säga nej, men det är här som bankerna kommer in. Håll en nära dialog med din finansiella partner och var transparent. Beskriv hur kalkylen ser ut och hur mycket kapital ni kommer att behöva. Vi banker har då ett stort ansvar att finansiera era affärer, avslutar Anders.