Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Ljus vid horisonten – om inte tullmannen slår till igen

Fredagens inköpschefsindex bekräftade att den kraftiga avmattningen i europeisk industri ser ut att ha nått botten. Handelssamtalen fortsätter att stå i centrum och vårt huvudscenario förblir att ett avtal är klart innan året är slut, men osäkerheten har ökat.

Tecken på gröna skott i ekonomin och att en återhämtning tycks ligga i korten nästa år är en av de starkaste drivkrafterna för börsen för tillfället. De preliminära inköpschefsindex för november som släpptes i fredags bekräftade bilden av en stabilisering i tillverkningsindustrin. I Europa befinner sig industrin fortfarande i recession, men det ser ändå ut som om det värsta ligger bakom oss.

En annan drivkraft för aktiemarknaden är handelssamtalen mellan USA och Kina som förväntas resultera i ett första delhandelsavtal innan året är slut. Den senaste tiden har dock visst tvivel uppstått till följd av att Donald Trump har hotat med att höja tullarna i december om inte Kina gör tillräckliga eftergifter. Kina å andra sidan, har inte velat förbinda sig att importera en viss mängd spannmål från USA. Anledningen är att det är Kinas starkaste vapen för att sätta press på Trump i förhandlingarna. När Kina håller igen på importen slår det direkt mot de bönder vars röster Trump behöver för att vinna presidentvalet år 2020. Vårt huvudscenario är att ett avtal blir klart under december, men det har visat sig svårare än väntat att komma överens om detaljerna och osäkerheten har ökat. Om USA och Kina misslyckas med att nå ett avtal och ”tullmannen” Trump slår till igen, så skulle det vara negativt för börsen eftersom ett handelsavtal i allt högre grad prisats in.

Rapportsäsongen är nästan över i USA. Även om det tar emot att kalla negativ vinsttillväxt ”bra” så är resultatet ändå bättre än väntat. För S&P 500 har intäkterna ökat med 4 procent och vinsterna med -1,7 procent i årstakt. Investeringarna (capex) ökade med 4 procent under Q3 vilket är en ökning från 2 procent i Q2. Företagen ser framför allt att den kinesiska marknaden stärkts, medan tullarna fortsätter att göra skada. Prognoserna har blivit mer optimistiska än tidigare under året, men trots det har estimaten för fjärde kvartalet sänkts löpande och nu förväntas vinsttillväxten bli noll i Q4.
I Europa har knappt 60 procent av bolagen rapporterat, och många företag tillämpar dessutom halvårsrapportering vilket betyder att siffrorna för tredje kvartalet är mindre tillförlitliga. Vinsttillväxten är -4,5 procent och omsättningen -0,6 procent i årstakt. Bilden av en pågående marginalpress är därmed densamma som i USA.

Vi har argumenterat för att den förväntade vinsttillväxten nästa år på 9-10 procent i Europa och USA är på tok för hög. Vi anser fortfarande att förväntningarna är för högt ställda, men om återhämtningen i ekonomin fortsätter kommer det ge visst stöd åt vinsterna. Kombinationen av låga räntor, något starkare tillväxt nästa år och ett förväntat handelsavtal mellan USA och Kina gör att vi behåller en övervikt i aktier. USA förblir än så länge den region vi föredrar då osäkerheten fortfarande är relativt hög.

På agendan
Handelssamtalen fortsätter stå högt upp på dagordningen. Den 15:e december ska tullarna höjas igen om ingen överenskommelse görs. Dessutom håller vi ögonen öppna efter fler tecken på att återhämtningen i ekonomin fortsätter.

I USA släpps siffror över konsumentförtroende på tisdag och vi förväntar oss att det förblir på höga nivåer. På onsdag släpps också tillväxten i privat konsumtion i USA vilket är en viktig drivkraft för ekonomin.

I euroområdet är veckans viktigaste siffra kärninflationen som släpps på fredag. Vi förväntar oss att den fortsätter hovra kring 1 procent i årstakt, eftersom tillväxten är dämpad och det inte finns några tecken på att löneökningarna leder till stigande priser. I Tyskland släpps även IFO-index idag, måndag.

För svensk del väntar Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer på torsdag, och samma dag publicerar SCB siffror över svensk detaljhandel i oktober. På fredag släpps den svenska BNP-siffran för tredje kvartalet.