Macrons seger banar väg för börsuppgång

Precis som väntat slutade gårdagens val i Frankrike med en klar seger för Emmanuel Macron, som tillträder som president senast den 17 maj. Efter det kommer fransmännen fokusera på det kommande franska parlamentsvalet, som också blir avgörande för Macrons möjligheter att driva igenom de reformer han gått till val på.

Sett ur ett investerarperspektiv räckte det med valutgången igår. Den ultimata osäkerhetsfaktorn – en fransk euro/EU-omröstning – har avvärjts och Le Pen har fått retirera. Skulle Macron få parlamentet emot sig kommer det mer eller mindre bli status quo, och skulle han få det med sig kommer marknaden belöna honom när reformerna börjar ta form.

Kusten är klar för fortsatt uppgång i Europa

Finansmarknaderna hade redan mer eller mindre räknat med att Macron skulle vinna, och på kort sikt kan vi förvänta oss en ganska återhållsam marknadsreaktion. Om vi blickar framåt finns det gott om bränsle för ett förnyat momentum på de europeiska börserna. Med Macrons seger har dimman skingrats och investerarna kan nu fokusera på en stark ekonomisk utveckling i Europa, och alla starka rapporter som vältrar in. Här tror vi spontant att de europeiska börserna fortfarande har lite att ta igen. Samtidigt borde Macrons reformprogram väcka investerarnas intresse för franska aktier.

Vi vill ändå betona att europeiska aktier hittills har stigit med cirka 11 procent i år och franska aktier med 13,5 procent. Det är en mycket bättre avkastning än man skulle kunna förvänta sig av ett genomsnittligt år. Dessutom ser vi en positiv vinstutveckling och positiva förtroendeindikator (i flera länder). Vi räknar med att de här indikatorerna kommer att fortsätta peka mot ekonomisk tillväxt i både USA och Europa och att den hårda statistiken kommer fortsätta att bekräfta återhämtningen, vilket även kommer bidra till en fortsatt börsuppgång.

Börsen får stöd av en historiskt stark rapportperiod

Över hälften av bolagen i det europeiska STOXX600-indexet har nu släppt sina rapporter för första kvartalet, som väntas bli det starkaste sedan 2003. 67 procent av bolagen har överträffat förväntningarna på vinst per aktie (EPS) med i genomsnitt 6 procent och 72 procent av bolagen har slagit omsättningsförväntningarna med i genomsnitt 2 procent. Historiskt sett måste vi gå hela vägen tillbaka till 2010 för att hitta ett kvartal där över 60 procent av bolagen slog förväntningarna på vinst per aktie.

Om vi tittar närmare på de olika sektorerna är det bygg- och banksektorerna som driver den positiva utvecklingen medan detaljhandel och telekom uppvisar de minst positiva resultaten. På nationell nivå är det Holland och Frankrike som överraskar mest positivt medan Schweiz och Storbritannien ligger längst ner på listan.

Fortsatt övervikt mot aktier och portugisiska obligationer

Vi fortsätter att föredra aktier och har just nu en övervikt mot europeiska och amerikanska aktier, med fokus på små och medelstora företag i USA. Under en längre period har vi framförallt sett att amerikanska investerare köpt europeiska aktier, och vi tror att trenden kommer fortsätta ett tag till. Europeiska aktier har en attraktiv värdering jämfört med globala/amerikanska aktier, samtidigt som intäktsutsikterna är positiva.

Vi fortsätter även att se positivt på portugisiska obligationer. Precis som på aktiemarknaden har en stor osäkerhetsfaktor även försvunnit från obligationsmarknaden, och en snävare räntemarginal mellan Frankrike och Tyskland (där de franska räntorna faller jämfört med de tyska) bör smitta av sig på de sydeuropeiska länderna med möjlighet till stärka obligationskurser. Därtill kommer att en av de stora hindren för en uppjustering av Portugals kreditrating 2018 nu är undanröjd.

Med andra ord är risken för att den europeiska återhämtningen ska påverkas negativt av politiska händelser nu mycket mindre, och länderna kan nu koncentrera sig på reformer istället för att tampas med eventuella kriser.