Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Marknaden skakar av sig virusoro

Positiva överraskningar i kvartalsrapporterna, bra makrodata och att Corona-viruset sprids långsammare har gett stöd åt riskaptiten på marknaden.

Börsen stiger på bra rapporter och stabil makrodata
Inköpschefsindex för januari bekräftade bilden av den globala konjunkturåterhämtningen som lyft marknaden sedan oktober fortsätter. Nedgången på börsen till följd av viruset blev därför kortvarig, och tycktes snarast tolkas som ett bra köptillfälle. Rapporterna för fjärde kvartalet har pekat i samma riktning och bidragit till att börsen förblivit relativt stabil. I USA är majoriteten av rapporterna nu släppta och den sektor där flest bolag överraskat positivt är inom IT, medan fastigheter och material har haft den lägsta andelen bolag som slagit förväntningarna. I Europa har betydligt färre bolag rapporterat, men så här långt är resultaten bra. Vinsttillväxten är svagt positiv, till skillnad från för ett år sedan då den var runt -5 procent i årstakt.

När virusutbrottet blev känt var marknaden initialt orolig, men det gick snabbt över tack vare att Kina omedelbart vidtog kraftfulla åtgärder för att stoppa spridningen. Åtgärderna tycks ha haft effekt, för spridningshastigheten har minskat den senaste tiden. Den kinesiska centralbanken har dessutom både skjutit in likviditet i marknaden och sänkt räntan på bankernas reservkrav, vilket lugnat investerarna och gett stöd åt kinesiska aktier. Regeringen är sannolikt beredd att vidta fler åtgärder för att se till att mildra den inbromsning i tillväxten som viruset väntas orsaka under det första kvartalet. Även om den inbromsningen blir kännbar för kinesisk del, så blir den sannolikt högst tillfällig. Vi väntar oss att den globala återhämtningen kortsiktigt tar en liten paus, men att bilden av en starkare tillväxt under året förblir intakt. Vi behåller därför en liten övervikt i aktier som väntas ge högre avkastning än obligationer de kommande tolv månaderna.

Inflationssiffror och primärval i New Hampshire
I Kina är veckans kalender relativt tom, förutom inflationssiffror som släpps under måndagen. I Europa väntas data över BNP under fjärde kvartalet på fredag, och i USA släpps inflationsstatistik på torsdag.

En annan spännande punkt på agendan blir primärvalet i New Hampshire, efter Pete Buttigiegs överraskande seger i Iowa förra veckan då Bernie Sanders blev tvåa med endast en tiondel färre röster, följt av Elisabeth Warren och Joe Biden långt efter. Nu på fredag halveras de kinesiska tullarna på amerikanska varor värda 75 miljarder dollar för att mildra effekterna på tillväxten av Corona-viruset. Det innebär ytterligare minskad risk för förnyade handelsspänningar.

Annars är kvartalsrapporterna och hur viruset sprids fortsatt i fokus denna vecka. Det finns en liten risk att fler människor faktiskt kommer att smittas när kineserna nu återvänder till sina arbeten efter att hela landet har haft stängt för det kinesiska nyåret. Skulle det ske väntas centralbanken vara snabb att vidta nya stimulanser.