Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Marknaden trampar vatten under eskalerad handelskonflikt

Trots att handelskonflikten eskalerat har globala aktier stått emot väl. Kursrörelserna har varit stora men totalt sett har inte ett globalt aktieindex gått ner mer än tre procent i maj. Sedan årsskiftet summerar uppgången till tolv procent. Vi förväntar oss att det blir fortsatt skakigt framöver.

Svårare för bolag att göra affärer i Kina
Den senaste tiden har handelskriget utökats till att direkt involvera teknikbolag vilket orsakat kursras i sektorn. Det fördjupar konflikten mellan Kina och USA, och gör att handelssamtalen blir mer komplicerade och sannolikt mer långdragna. Det reser också frågan om Trumps verkliga ambition är att slå mot Kinas ”made in China 2025”-plan, som ska göra landet till en högteknologisk supermakt. Trump har dock nämnt att Huawei kan vara en del av ett framtida handelsavtal vilket talar för att det är en förhandlingsstrategi. Då de senaste tullarna kommer att slå direkt mot amerikanska bönder, meddelade Trump förra veckan att ekonomiskt stöd motsvarande 16 miljarder dollar är på väg.

Handelskriget får också konsekvenser för amerikanska och europeiska bolag som gör affärer i Kina. Enligt en ny rapport säger hälften av de amerikanska bolagen att förhållandena har blivit sämre. Processen i tullarna går långsammare, varuinspektionerna är fler, och licenser och godkännanden dröjer. Ett av tre amerikanska bolag säger att de har avbrutit eller pausat sina investeringar i Kina, och 40 procent av bolagen överväger att flytta produktion ut ur landet. Bland europeiska bolag säger också över hälften att affärsförhållanden har blivit sämre de senaste tolv månaderna.

Vårt huvudscenario är fortfarande att båda sidor har goda incitament att komma överens. De nya tullarna innebär för USAs del att priset på konsumentvaror höjs, vilket kan påverka Trumps väljarstöd negativt inför höstens presidentvalkampanj. Även om situationen blivit mer komplicerad och osäkerheten ökat den senaste tiden, bedömer vi inte att detta kommer att eskalera till en punkt där börsen rasar och utsikterna för global tillväxt kraftigt försämras.

Risken för en hård Brexit har ökat något
Brexit har återigen hamnat i centrum till följd av Theresa Mays besked att hon avgår. En problematisk Brexit-process och svaga resultat för den sittande regeringen i både lokalval och nu även i EU-valet, blev till slut för mycket. Även med en ny premiärminister på plats kommer svårigheterna med att komma överens att bestå, och vårt huvudscenario är fortfarande att tidpunkten för Brexit kommer att skjutas fram igen i höst. Vi har dock höjt sannolikheten för en hård Brexit från 10 till 15 procent.

Makroagendan – svag statistik talar för att återhämtningen dröjer
Förra veckans tyska Ifo-index föll till den lägsta nivån på fyra år, och i europeiska inköpschefsindex (PMI) syntes inga tecken på återhämtning. Av den anledningen förväntar vi oss att BNP-tillväxten för europeisk del blir svag även under andra kvartalet. Även amerikanska PMI var svagare än väntat både för industri- och tjänstesektor.

För svensk och nordisk del är börsen stängd på torsdag till följd av Kristi Himmelfärdsdagen. På agendan står preliminär BNP-tillväxt för USA i första kvartalet (torsdag), konsumentförtroende i USA (tisdag) sentimentindikatorer för euroområdet i maj (tisdag) och sist men inte minst, officiella kinesiska PMI på fredag. Inköpschefsindex i Kina blir särskilt intressant eftersom vi kan få insikt i hur den senaste tidens handelskonflikt påverkar tillväxten, och huruvida stimulanserna ser ut att hjälpa.

Vi förväntar oss att marknaden fäster stor vikt vid enskilda datapunkter framöver vilket kan resultera i stora kursrörelser. I grunden finns dock en hälsosam tillväxt i världsekonomin, samtidigt som penningpolitiken är expansiv och centralbankerna lyhörda. Vi behåller därför en liten övervikt i aktier och förväntar oss en kursuppgång på 5-7 procent på ett års sikt i lokal valuta.