Marknadsuppdatering från Danske Bank

Efter gårdagens Thanksgiving-firande så pekar de amerikanska räntorna svagt upp nu på morgonen samtidigt som USDJPY stärkts något. Asiatiska börser går åt olika håll med bland annat små uppgångar i Japan men svagt ner i Kina. Kronan är oförändrad mot stängning igår. Under natten fick vi preliminär japansk PMI som steg från 52,8 under oktober till 53,8 för november. Främst nya order ökade kraftigt med bidrag från den senaste tidens Yen-försvagning. Ser man på exportorder så var ökningstakten den starkaste på 44 månader.

Gårdagens ECB-protokoll bidrog inte med något egentligen stort nytt. Det finns dem som oroar sig för att sätta en slutpunkt för QE, medan det kom ”hökrök” från den andra sidan (Couere med flera). ECB-mötet visade på stor enighet kring den förlängning av nya obligationsköp under 2018 som kommunicerades på det senaste mötet. Enligt vad som kommunicerades ska den månatliga volymen av obligationsköp sänkas från EUR 60 mdr till EUR 30 mdr från januari och pågå i åtminstone 9 månader in på det nya året. Protokollet bekräftar också att volymen av köpen av företagsobligationer förväntas sänkas i en långsammare takt än volymen av statsobligationer Det var inga nämnvärda reaktioner på varken euron eller räntemarknaden. Tysklands största oppositionsparti SPD har debatterat om huruvida man ska inleda samtal med Merkel och en stöttning av en minoritetsregering eller om en ny stor koalition. Detta kan vara ett första steg på att socialdemokraterna kan hjälpa Merkel att sitta kvar 4 år till efter att hennes förhandlingar om att bilda en koalitionsregering med tre andra partier misslyckats.

.