Med låga räntor kan dina sparpengar till och med förlora i värde

Var fjärde svensk som sparar placerar hela sitt sparkapital på ett sparkonto. Men med de låga räntorna vi har innebär det att pengarna förlorar i värde. Om du har pengar över så är bankkontot inte nödvändigtvis den bästa platsen att ha dem på.

Många sparar på sitt bankkonto. Säkert och bra att ha pengarna till hands kanske – men inte det bästa sättet att få ut det mesta möjliga av sina pengar.

Med sparroboten June kan du enkelt komma igång med ett sparande.

Falsk säkerhet för dina pengar?
Det finns en tendens att välja bankens säkerhet när vi ska spara långsiktigt. Det kan bero på att många tror att det är alldeles för riskabelt att investera pengarna.

Den ekonomiska osäkerheten under de senaste tio åren har inte precis hjälpt. Men när räntorna är så låga som de är just nu – samtidigt som inflationen ligger på ett par procent – tappar besparingarna hela tiden i värde.

100 kronor är inte 100 kronor för alltid
Inflationen fortsätter att höja priserna på varor och tjänster. Det du kan köpa för 100 kronor i dag, kommer du inte att få till samma pris om några år. Så när du längre fram plockar ut besparingarna från banken för att använda dem är pengarna sannolikt värda mindre.

Annorlunda uttryckt: sparandet i banken är inte lika riskfritt som många tror.

Hur kan du säkra dina pengar mot inflationen?
Ett sätt att förhindra att pengar tappar i värde är att investera dem. När du investerar förväntar du dig vanligtvis en avkastning som är tillräckligt stor för att motverka den negativa effekten av inflationen – och ofta mer än så. Det innebär att du kan tjäna pengar när du sparar.

Figuren är baserad på en genomsnittlig reporänta på 0,41 procent (för perioden jan 2009-dec 2018) och en genomsnittlig inflationsnivå på 0,91 procent (för perioden jan 2009-dec 2018).

Inflationen äter upp dina besparingar
Precis som det finns risk för att pengarna förlorar värde på ett bankkonto innebär också placeringar en risk. Men du kan själv bestämma hur stor risken ska vara och hur länge du planerar att låta pengarna vara investerade. I regel är det så att ju större risk du tar, desto större blir avkastningen du kan få. Men med hög risk måste man också vara beredd på perioder med större nedgång om oturen är framme. En längre tidshorisont ger dig vanligtvis en tryggare avkastning än om du bara investerar pengarna under en kort period.

Det handlar om att hitta en nivå som ger dig både lugn och en förväntad avkastning som du är nöjd med.

Tjäna pengar – i stället för att förlora köpkraft
Att parkera pengarna på ett bankkonto i flera år är alltså inte nödvändigtvis det bästa du kan göra med dina besparingar. En väl genomtänkt och långsiktig investering har möjlighet att öka dina besparingar och se till att du tjänar pengar – i stället för att förlora köpkraft.

Om du vill investera dina pengar kan June hjälpa dig att komma igång. June ser till att du balanserar din risk så att det passar din sparhorisont och ekonomiska situation.