Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Minskad politisk oro ökar riskaptiten och lyfter börsen

Börsen fortsatte stiga under förra veckan tack vare att de geopolitiska spänningarna i världen minskade. Den här veckan riktas fokus mot ECB som väntas leverera en ny räntesänkning på torsdag, kombinerad med fler åtgärder. Nya stimulanser globalt fortsätter tala för att aktier har mer att ge det närmaste året.

Dåliga nyheter blir goda nyheter
För första gången på länge ser det något ljusare ut på den geopolitiska himlen. USA och Kina väntas återuppta handelssamtalen i oktober och i Hong Kong har protesterna mildrats. I Europa ser Brexit ut att skjutas fram till efter årsskiftet, och i Italien har en ny, mer EU-vänlig regering bildats. För riskaptit och sentiment på marknaden är det positivt.

I Storbritannien fortsätter Brexit-dramat. Vårt huvudscenario är att Brexit med hjälp av ett nytt lagförslag kommer att skjutas fram till efter årsskiftet, och att det därefter hålls ett nyval i november. Mer om Brexit och hur du som privatperson och företagare kan förbereda dig kan du läsa i vår specialartikel om Brexit. Där finns också en checklista från Kommerskollegium som kan användas för att göra en riskanalys inför både en hård och mjuk Brexit.

Även i Italien ser det ljusare ut framöver tack vare att den senaste regeringskrisen fick ett lyckligt slut. Den nybildade koalitionen minskar risken för konflikter med EU om budget och migration. Tack vare det sjönk den italienska 10-årsräntan till under 1 procent, en historisk bottennotering.

På makrofronten ser det fortsatt blandat ut men för tillfället tolkas svaga siffror som goda nyheter av marknaden, eftersom det innebär en större chans att stimulanserna ökar framöver. Kinesiska inköpschefsindex för augusti var något bättre än väntat. För europeisk del kom siffrorna i stort sett in i linje med förväntningarna. I USA är bilden betydligt mer splittrad. Samtidigt som ISM för tillverkningsindustrin kom in klart lägre än väntat på 49,1, så var siffran för tjänstesektorn urstarka 56,4. Fredagens amerikanska arbetsmarknadsstatistik visade att färre jobb än väntat skapades i augusti, men arbetslösheten var oförändrad på låga 3,7 procent. Så här långt pekar det på att inbromsningen i industrin har mycket liten inverkan på arbetsmarknaden.

För svensk del överraskade Riksbanken förra veckan med att inte skjuta upp nästa räntehöjning. Däremot öppnade man upp för att svagare makrodata under hösten kan göra att prognosen justeras längre fram, vilket vi tror kommer att behöva ske till följd av att svensk tillväxt bromsar in och osäkerheten i världen består. Den långa räntebanan sänktes däremot och framtida höjningar väntas ske i långsammare takt. Det ger stöd åt stabiliseringen på bostadsmarknaden.

Kina sänkte i fredags reservkraven för bankerna igen för att stimulera utlåning och tillväxt. Vi väntar oss att fler åtgärder kommer.

ECB tyngsta punkten på agendan
Den här veckans stora händelse är ECBs räntebesked på torsdag. Tillväxten i Europa är svag och inflationsförväntningarna dämpade. Vi förväntar oss därför en räntesänkning på torsdag i kombination med andra åtgärder, som till exempel nya obligationsköp. Även marknaden är inställd på nya lättnader. Skulle beskedet inte vara tillräckligt mjukt finns en risk för negativa kursreaktioner på Europas börser.
På onsdag släpps siffror över amerikansk inflation, som blir viktiga för den amerikanska centralbanken inför räntebeskedet den 18 september då vi väntar oss att Fed sänker räntan igen.