Minskning av fysiska kontakter under pandemin leder till ökning av bedrägerier

Covid-19 och arbete från hemmet som följd har kraftigt minskat de dagliga fysiska kontakterna i de flesta företag. Detta har gjort det enklare för kriminella att lyckas med bedrägerier – så kallad social engineering, det vill säga när personer manipuleras att exempelvis utföra handlingar eller avslöja hemlig information.

VD-bedrägerier står för störst belopp

Ett VD-bedrägeri innebär att en anställd hos ett företag kontaktas av en bedragare som utgör sig för att vara företagets VD. Den falska VD:n uppmanar den anställde att göra en större överföring, som dessutom måste ske hastigt.

VD-bedrägerier är en av de bedrägeriformer som beloppsmässigt står för den största förlusten. Antalet VD-bedrägerier är någorlunda oförändrat, men värdet av dessa bedrägerier är långt högre än för andra bedrägerityper.

Linus Fugl, Danske Bank Sverige

De kriminella blir hela tiden duktigare, mer slipade och manipulativa. Det är därför extra viktigt att hela tiden hålla sig uppdaterad, och alltid är misstänksam om en betalningsuppmaning från chefen/VD inte matchar det normala, säger Linus Fugl, Head of Fraud Management & Financial Crime Prevention, Danske Bank Sverige.
Information och hög IT-säkerhet av största vikt

Bedrägerier sker oftast genom att kriminella försöker komma åt pengar genom ett företags anställda. Det är därför oerhört viktigt att de anställda hela tiden informeras, utbildas och uppdateras i säkerhetsfrågor, att exempelvis aldrig lämna ut uppgifter utan att först ha verifierat att dessa är efterfrågade av korrekt person. Hög IT-säkerhet är också nödvändig för att minska risken för att utsättas för bedrägerier så mycket som möjligt.

Vi rekommenderar att ringa upp personen for att vara på den säkra sidan. Och om olyckan har hänt ska man alltid ringa banken så fort som möjligt – tiden spelar roll när vi ska försöka få pengarna tillbaka, avslutar Linus Fugl.
Här hittar du fler artiklar om bedrägerier

Under coronapandemin ökar bedrägerierna
Romansbedrägeri blir allt vanligare – så skyddar du dig