Podd med Aktiestrateg Mattias Sundling

Börsåret har passerat halvtid  – var det några överraskningar under det första halvåret? Nya trender? Under våren höll sig marknaderna stabila trots politiska risker som valet i Frankrike och Storbritannien samt Trumps hot om handelshinder mot Kina. Har marknaderna blivit immuna mot politiska risker? USA marknaden slog Börsrekord under våren  hur ser Mattias  på USA som marknad nu då Trump inte lyckats leverera enligt sina vallöften? Nordkorea – en högrisk –  Mattias ger sin syn på vilka konsekvenser en upptrappning eller till och med en krigshandling skulle innebära för de globala marknaderna? Slutligen – inflationen i Sverige gick över målet på 2% – är det endast en ”sommar-påverkan” eller ser vi ett verkligt trendbrott? Hur påverkar den ökade inflationen svensk ekonomi? Börsen?