Kraftiga prisfall på trävaror

05 sep 2022

Den tidigare glödheta trävarumarknaden har vänt med besked och vi ser kraftiga prisfall på trävaror. Gör-det-själv-marknaden svalnade först med sänkta priser på tryckimpregnerat och nu signalerar även proffssegmentet en avmattning med färre antal nystartade byggprojekt.

Från vårens skyhöga prisnivåer har sågverken nu sett prisfall på mellan 20 och 40 procent beroende på sortiment och marknad. Det framkommer i den senaste rapporten Skog & Ekonomi från Danske Bank som också uppmuntrar svenska skogsägare att överväga slutavverkning.

Johan Freij, Danske Bank

 – Trävarupriserna faller markant och frågan är om vi är nära botten eller om ytterligare prisfall är att vänta . Vi förväntar oss en avvaktande marknad med stor osäkerhet vart prisläget landar. Nu försvinner, till slut, de ryska virkesvolymerna vilket kan ge en balanserande faktor, säger Johan Freij, chef för affärsområde Skog & Lantbruk på Danske Bank och författare till rapporten.

Svensk pappersindustri bättre rustad för att klara energiprischocken

Massa- och papperskonjunkturen är stark men energipriserna pressar europeiska pappersproducenter utan egen massaproduktion. Dessa företag drabbas nu av en kostnadschock utan like. Många svenska papperstillverkare har däremot egen massaproduktion. De genererar egen, förnyelsebar bioenergi från restprodukter som bark, svartlut eller GROT vilket ofta gör dem helt självförsörjande på energi.

– De har ett mycket gynnsamt läge i nuvarande situation säger Johan Freij.

Anpassa ditt skogsbruk till ett förändrat klimat

Rapporten presenterar också förslag på vad svenska skogsägare kan göra för att anpassa skogsbruket till pågående klimatförändringar. Förslag på åtgärder är mindre hyggen, större ståndortsanpassning, mera lövträd och hyggesfritt skogsbruk.

– För att skogen ska må väl även i framtiden så behöver vi nog anpassa vår skogsskötsel till ett förändrat klimat. Vi ser därför ett mer varierat skogsbruk som blir svårare och dyrare men kanske också roligare för den intresserade skogsägaren, säger Johan Freij.

Råd till svenska skogsägare – ut och hugg

Industrin skriker efter råvara samtidigt som vändningen redan skett på sågade trävaror. I stora delar av landet bedömer Danske Bank att läget är ypperligt för att avverka.

– Har du som skogsägare funderat på slutavverkning är rådet att göra det. Det kan bli ytterligare höjningar på massaved och framför allt energived, men det är timmerpriserna som är avgörande för besluten, säger Johan Freij.

Rapporten Skog och Ekonomi finns att hämta hem gratis på Danske Banks webbsida.

Rapporten som släpptes förra kvartalet finns här