Prisuppgång på bostadsrätter i februari

Prisutveckling senaste månaden
Den positiva trenden som startade i januari har fortsatt även under februari månad, då köpare uppenbarligen velat genomföra transaktioner innan det extra amorteringskravet trädde i kraft den 1 mars. Priserna steg med 1.5% jämfört med januari enligt vår indikator för Hox Flats Stockholm, vilket är något över den säsongsnormala uppgången på 0.9 % Sammantaget ligger nu lägenhetspriserna i Stockholm ca 8.5% lägre än toppen i augusti 2017. Nästa siffra från Valueguard publiceras onsdag 14 mars.

Framtida utveckling
Vi bedömer att priserna i Stockholm återigen börjar falla under de kommande månaderna och detta gäller även Sverige i stort. Även om det nya amorteringskravet innebär en åtstramning för bostadsköpare så är vi primärt oroade över en kommande kraftig utbudsökning av nyproducerade och i allmänhet högt prissatta bostadsrätter under 2018. Det är tydligt att bostadsutvecklare haft det fortsatt mycket trögt med nyteckning. Även om byggloven revideras upp i takt med inkommande data så står det klart att byggloven även med hänsyn till detta fortsatt att sjunka under det fjärde kvartalet. Det är en tydlig vink om att bostadsbyggandet av framför allt flerfamiljsbostäder snart kommer att dämpas kraftigt. Det kvarstår ett högt utbud även på andrahandsmarknaden som sannolikt har en negativ inverkan på bostadspriserna.

 

 

Danske Banks chefekonom Michael Grahn kommenterar:

– Prisutvecklingen under de kommande månaderna blir med stor sannolikhet avgörande för hur bostadsbyggandet utvecklas under 2018. Jag hyser dock inga tvivel om att det är fortsatt prispress som råder och att detta är negativt för bostadsbyggandet och för BNP-utsikterna.