Ränta på ISK kan leda till dubbelbeskattning

Att införa ränta på Investeringssparkonto, ISK, har under den senaste tiden varit ett hett diskussionsämne. Många banker och andra finansiella aktörer har redan gjort det. Danske Bank har dock inga planer att införa ränta på ISK eftersom det inte bör finnas några pengar stående på den typen av konto. ISK är en schablonbeskattad sparform där skatten bland annat beräknas på insättningar som görs till kontot under ett år. Om redan skattade pengar finns stående på ISK kommer de därmed att beskattas dubbelt.

– Jag kan förstå att en del tycker att bankerna ska sätta ränta på ISK, men det gör mig samtidigt bekymrad. Det skickar fel signaler eftersom ränta på ISK kan leda till att vi använder kontot på helt fel sätt, säger Jennie Sandén, rådgivare på Danske Bank.

ISK – en värdepappersdepå, inget transaktionskonto

De allra flesta använder i dag ISK så som det var tänkt. Man har en stående överföring på ett särskilt belopp varje månad till sitt investeringssparkonto och därifrån görs löpande köp av de värdepapper man valt, till exempel fonder eller aktier.

ISK fungerar alltså som en värdepappersdepå. I stället för att skatta varje gång man säljer av ett innehav betalar man en årlig schablonskatt. Schablonskatten baseras på kontots genomsnittliga värde x statslåneräntan + 1 procentenhet.

– Det många missar är att man betalar skatt även för alla insättningar till ISK – inte bara för det värde man har på kontot i form av aktier och fonder. Därför menar jag att ränta på ISK leder fel eftersom det kan indikera att man kan använda ISK som ett transaktionskonto eller sparkonto vilket man absolut inte ska göra. Resultatet blir då att vi betalar för mycket i skatt i förhållande till avkastningen, säger Jennie Sandén.

Ha inte oinvesterade pengar på ISK

Redan beskattade pengar som finns stående på ett ISK och som inte placeras i aktier eller fonder kan inte växa och ge avkastning, utan riskerar i stället att minska i värde när skatten dras även på denna summa. Det innebär att pengarna beskattas ännu en gång.

Grundprincipen är alltså att använda transaktionskontot för löpande utgifter och sparkontot för något mer långsiktigt sparande. På ISK ska man inte låta sina oinvesterade pengar stå overksamma. Placera istället pengarna direkt i fonder eller liknande.

Vad är skillnaden mellan ISK och ett fondkonto? Läs mer här.

Läs mer om ISK hos Danske Bank här.