Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Rapportsäsongen – industribolagen kan slå ur underläge

Det är inte resultatet utan prognosen som är i fokus nu när rapportsäsongen sätter igång på allvar.
Industribolagen är en bra temperaturmätare på världskonjunkturen tack vare att de ofta har en global verksamhet. Därmed är de en av de mest intressanta sektorerna att hålla ögonen på under veckorna som kommer. I början av 2018 var förväntningarna högt ställda och industribolagen dyra jämfört med andra sektorer, men till följd av handelskriget och höstens konjunkturoro har värderingarna kommit ner rejält. I ett historiskt perspektiv är industrisektorn idag lågt värderad och en av de mest intressanta på börsen. Svenska industribolag har dessutom hjälp av den svaga kronan som lyfter marginalerna. För den svenska industrisektorn väntas vinsttillväxten under fjärde kvartalet bli 18 procent jämfört med samma kvartal för ett år sedan, och försäljningstillväxten 11 procent.

Att förväntningarna kommit ner betydligt jämfört med början av 2018 bör öka chansen för positiva överraskningar. Om handelskriget dessutom får en lösning någon gång under första halvåret kommer det att bidra till ökad riskaptit och ett lyft för de konjunkturkänsliga bolagen på börsen. Risken finns givetvis att handelskonflikten inte tar slut och att tillväxten fortsätter att vara svag, vilket i så fall kan innebära att industribolagen kommer fortsätta prestera sämre än mer defensiva sektorer.

Svag bostadsmarknad gör livet surt för bostadsbyggarna
För svensk del finns också anledning att hålla koll på bostadsbyggarna. Bostadsmarknaden är fortsatt svag och särskilt i stockholmsregionen. Stora byggbolag med portföljer som rymmer mer än bostadsrätter i storstadsområden kan klara av både prisnedgångar och att det tar tid att sälja ut projekt, men för mindre bostadsbyggare med koncentrerade portföljer kan det bli tuffare. Vi tror att det kommer att krävas rejäla prissänkningar framför allt på nyproducerade bostadsrätter i Stockholm för att få fart på försäljningen. Det betyder risk för ytterligare boprisfall på 5-10 procent i Stockholm i år då detta även spiller över på andrahandsmarknaden.

Klädhandeln under fortsatt press
Handeln i fysisk butik har fortsatt minska i år. Enligt Svensk Handels Stil-index var nedgången fram till och med november 2,7 procent för kläder och 3,7 procent för skor. Black Friday gör att många väntar med att handla vilket påverkar hela november månad negativt. En undersökning genomförd av Svensk Handel i december visar dessutom att samma ”svarta fredag” även kannibaliserar på decemberhandeln. För mindre aktörer med butiksnät enbart i Sverige eller Norden är det förstås extra tufft, särskilt om man även lägger till det faktum att svensk konjunktur bromsar in, konsumtionen minskar och reallönerna väntas stagnera de närmaste åren. Att många bolag kommer att få stänga olönsamma butiker och att hoppet sätts till e-handeln är en lågoddsare. Frågan är bara vilka som kan få sådan fart på e-handeln att den kompenserar för tappet i butik.

Behåll aktieexponeringen, men leta efter kvalitetsbolag
Vi är optimistiska till aktier inför 2019 då vi anser att mycket negativt idag är inprisat i kurserna, särskilt i de konjunkturkänsliga bolagen som fallit mer än börsen i genomsnitt p g a tillväxtoron. Samtidigt är det rimligt att vänta sig fortsatt stora kursrörelser till följd av stigande räntor och politisk oro. För att få exponering mot börsen utan att ta alltför stor risk kan man med fördel leta efter s k kvalitetsbolag i olika sektorer. Ett kvalitetsbolag ska ha låg skuldsättning vilket innebär att det kan låna till en låg kostnad och lider inte av stigande räntor. Intjäningstillväxten ska vara stabil och lönsamheten hög, vilket betyder att de också kan lämna en stabil utdelning över konjunkturcykeln.

Den här typen av bolag är helt enkelt bättre rustade för tuffare tider än t ex tillväxtbolag, och de går att hitta i alla möjliga sektorer. Ett globalt kvalitetsaktieindex är MSCI World Quality, och det innehåller bland annat en hög andel IT- och hälsovårdsaktier. Det innebär att många av världens kvalitetsbolag finns i USA, där de här sektorerna är stora. För den som vill investera i ett brett index av kvalitetsaktier finns både fonder och ETF:er med särskilt kvalitetsfokus.