Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Rapportsäsongen: några första observationer

I USA startar rapportsäsongen tidigare än i Sverige. Totalt har 34 av totalt 500 bolag i S&P 500 redan släppt sina resultat. Även om det är tidigt kan vi ändå konstatera några saker.

1. Rapportsäsongen ser inte ut att bli någon katastrof. Även om mindre än 10 procent av alla bolag har rapporterat, så borde det redan ha märkts om vi var på väg mot ett riktigt dåligt kvartal.

2. Intäkterna fortsätter att öka i god takt. I genomsnitt har bolagen slagit estimaten med 1,5 procent vilket är mer än vanligt. Totalt har 62 procent av bolagen rapporterat högre intäkter än väntat, vilket också är en högre andel än normalt. Det finns därmed ingen anledning att känna oro när det gäller omsättningen.

3. Vinsterna är en annan femma. Med tanke på den fina intäktsökningen borde även vinsterna stiga, men i genomsnitt har resultaten bara varit 4,2 procent högre än estimaten. Det är sämre än det brukar vara och något av en besvikelse.

Slutsatsen blir att förväntningarna på marginalerna är för höga. Det är inget nytt, utan ett vanligt fenomen sent i konjunkturcykeln. När bolagen så småningom stänger böckerna för 2019 väntar vi oss att vinsttillväxten för helåret summerar till ungefär noll. Även förväntningarna på 2020, då vinsttillväxten globalt väntas bli 10 procent, är för höga och kommer att behöva revideras ner – förmodligen rejält.

I morgon torsdag drar även den svenska rapportsäsongen igång på allvar. Först ut bland de stora bolagen är Ericsson. På fredag släpper bland annat Volvo och Sandvik sina resultat. I början av nästa vecka kommer rapporter från Atlas Copco och SKF. Rapporterna från verkstadsbolagen är högintressanta med tanke på att bolagen har känselspröten ute i hela världsekonomin. Vilka effekter märker de av konjunkturavmattningen? Fokus kommer att ligga på framåtblickande faktorer snarare än det kvartal vi precis lagt bakom oss. Vad säger bolagen om framtiden och efterfrågan, och hur ser orderingången ut?