Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Ribban har sänkts inför rapportsäsongen

Livet som investerare är fyllt av osäkerhet, åtminstone på kort till medellång sikt. Nuläget är inget undantag. Det makroekonomiska landskapet är svårtolkat och den förväntade vinsttillväxten svag, samtidigt som börsen rusat sedan årsskiftet. Kanske kan den stundande rapportsäsongen ge mer klarhet kring vart vi är på väg?

Tillväxtprognoserna fortsätter skrivas ner
Förra veckan gjordes en ny uppdatering av OECDs ledande indikatorer, som fortsätter att peka på en global avmattning. Internationella valutafonden (IMF) spädde på tillväxtoron ytterligare genom att skriva ner prognosen för global BNP-tillväxt för tredje gången på sex månader, till 3,3 procent i år. Trots det finns det fortfarande anledning att vara hoppfull. IMF tror på en återhämtning under andra halvåret, drivet av mjukare amerikansk penningpolitik, en stabilisering i Kina och Europa samt en stark arbetsmarknad i USA. År 2020 bedömer man att tillväxten globalt kommer att uppgå till 3,6 procent.

Mer snack än verkstad för Trump?
Eftersom marknaden redan till stor del prisat in att USA och Kina kommer att nå en handelsöverenskommelse så gäller det att Trump och Xi levererar. Vi förväntar oss att det färdiga avtalet kommer att vara omfattande. En särskilt god nyhet är etableringen av verkställande enheter som kommer att säkerställa att båda sidor lever upp till sin del av avtalet.
Trump har dock redan lyckats skapa ny osäkerhet genom hot om att införa importtullar på varor från EU. Europa kontrade snabbt med att föreslå tullar till ett ännu högre värde. Eftersom vi tror att Trump kommer att vara mån om att lyfta tillväxten i den amerikanska ekonomin inför höstens presidentvalskampanj, ser vi bara 15 procent sannolikhet för att han faktiskt kommer göra verklighet av hotet.

Halloween kan bli extra spännande i år
Förra veckan lämnade ECB räntebesked och Feds senaste penningpolitiska protokoll offentliggjordes. Båda centralbankerna lämnade styrräntorna oförändrade, och noterade att den ekonomiska osäkerheten ökat både lokalt och globalt. Mario Draghi nämnde Brexit, handelskrig och Italien som orosmoln. FED-ledamöterna var överens om att styrräntan ska hållas oförändrad under 2019, och flera av ledamöterna var av åsikten att nästa ränteförändring lika gärna kan vara en sänkning som en höjning. Marknaden prissätter för närvarande 60 procents sannolikhet för en räntesänkning i år.

EU beviljade Storbritannien ytterligare en brexitförlängning fram till 31 oktober, vilket kan göra att Halloween blir extra spännande i år. Även om det är svårt att förutsäga vad som händer härnäst, ser vi följande utfall som mest troliga: (1) May-avtalet bifalls som det är, (2) May-avtalet tillsammans med en permanent tullunion röstas igenom eller (3) en andra EU-folkomröstning utlyses. Vi ser chansen för nyval som låg då de konservativa befarar att det skulle innebära en Corbyn-ledd regering.

Rapportsäsongen ger vägledning
De viktigaste makrosiffrorna i veckan kommer att vara USA:s detaljhandel och industriproduktion, tillsammans med euroområdets sammanvägda inköpschefsindex för tjänstesektorn och industrin (PMI-composite). Då marknaden redan räknar med ett positivt utfall i handelsförhandlingarna och att tillväxten stabiliseras under året blir det viktigt hur siffrorna utvecklas framöver.

Årets första rapportsäsong väntas också ge vägledning om vad som komma skall. I USA väntas vinsterna för bolagen i S&P 500 minska med 4 procent jämfört med första kvartalet förra året. Det är den svagaste utvecklingen sedan 2016. Risken finns att bolagen uttrycker oro över den ökade ekonomiska osäkerheten samt stigande kostnader till följd av dollarstyrkan och högre lönekostnader. De nedskruvade förväntningarna innebär dock att ribban sänkts betydligt, och därmed bör chansen att bolagen slår estimaten ha ökat. Mycket fokus kommer också att ligga på orderingången och vad framför allt de cykliska bolagen säger om framtiden.

För 2019 räknar vi med att vinsttillväxten globalt hamnar någonstans mellan 1 och 3 procent. Vi förväntar oss att den globala ekonomin stabiliseras under andra halvan av året, och att inflationen förblir dämpad vilket möjliggör för centralbankerna att avvakta med räntehöjningar. Vi behåller en liten övervikt i aktier och en undervikt i obligationer.