Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Rivstart på de internationella marknaderna – Maria Landeborn

Fortsatt stark tillväxt, och fokus på rapportsäsongen
Italien har den senaste veckan gjort Donald Trump sällskap som den primära källan till negativa rubriker. Kortsiktigt väntar vi oss att Italien fortsätter att skapa oro på marknaden, men det är samtidigt viktigt att rikta blicken mot det som spelar störst roll på sikt – de fundamentala drivkrafterna i ekonomin och vinsttillväxten i bolagen. Med det sagt närmar sig nu rapportsäsongen för tredje kvartalet, och vi förväntar oss fortsatt god vinsttillväxt och ökade investeringar.

Italien och politisk risk fortsatt högt på agendan
Politisk risk fortsätter att högt på agendan och förra veckan fick vi till slut Italiens budgetförslag svart på vitt. Ett budgetunderskott på 2,4 % kom som en kalldusch för marknaden, som tagit fasta på finansminister Trias lugnande kommentarer under budgetprocessen. Värt att notera är att det fortfarande ligger under EUs fastslagna tak på 3 %. Trots det steg italienska räntor och när marknaden stängde på fredagseftermiddagen var 10-årsräntan över 3 %. Skillnaden mot tyska räntor är snart lika stor som i maj när den nya italienska regeringen valdes. Italienska bankaktier föll och drog med sig andra europeiska aktiemarknader i fallet. Vi förväntar oss att det negativa sentimentet kring Italien fortsätter att tynga Europa och euron den här veckan, med fokus på uttalanden från ratinginstituten om Italiens kreditbetyg. Nästa datum att hålla koll på är den 15:e oktober, när budgeten skickas till Bryssel för godkännande.

Veckan börjar och slutar med viktig amerikansk makrostatistik
Europa och euron kan även pressas av utvecklingen på andra sidan Atlanten, där de två viktigaste konjunkturindikatorerna för USA släpps den här veckan. Idag får vi ISM och på fredag kommer nonfarm payrolls. Om siffrorna bekräftar att tillväxten i USA är fortsatt stark, väntar vi oss uppgång på de amerikanska börserna och en starkare dollar. Den avgörande faktorn för marknaden är dock löneutvecklingen. Överraskningar på uppsidan kan få räntorna att stiga och lägga sordin på stämningen på börsen. En siffra i linje med förväntningarna eller lägre, bör vara lugnande för marknaden.

Stark rapportsäsong väntas, men litet utrymme för missar
Förutom spännande makrodata väntar också årets tredje rapportsäsong. Förutom vinstutvecklingen, ser vi också fram emot att få mer information om investeringarna (capex) eftersom de är en viktig drivkraft för ekonomin i det här stadiet av konjunkturcykeln. Vi väntar oss också att bolagen uttalar sig om effekter av handelskriget och den starka dollarn, vilket nästan ingen nämnde förra kvartalet. Redan innan den amerikanska rapportsäsongen börjat har vi fått några varningssignaler eftersom de uttalanden som kommit till största delen varit negativa. De senaste veckorna har det också kommit fler nedgraderingar än uppgraderingar, och det öppnar förstås upp för spekulation om huruvida en stark dollar, ansträngd arbetsmarknad och den osäkerhet handelskriget skapar kommer att sätta press på marginalerna. Vinsttillväxten väntas vara fortsatt god, men eftersom förväntningarna är högt ställda finns risk att starka rapporter knappt belönas, medan eventuella missar kommer att straffas hårt. Det förändrar inte vår bild att vi står inför ännu en stark rapportsäsong, och vi behåller vår övervikt i aktier.