Så har Blockkedjetekniken revolutionerat den finska bostadsmarknaden

Tack vare att de finska myndigheterna upprättat ett centralt bostadsrättsregister och att man tidigt såg möjligheterna med blockkedjetekniken är Finlands bostadsmarknad kanske världens mest digitaliserade.

Det finns flera skäl att upprätta ett centralt register för bostadsrätter, inte minst för att trygga köp och säkerställa att det inte finns dolda panter. En annan viktig fördel är att det går att digitalisera hela köp och säljprocessen och göra den trygg för båda parter.

Fokus på kryptovalutor

Blockkedjeteknik förknippas oftast med kryptovalutor, vilket är missvisande då tekniken kan användas för att effektivisera och skapa säkerhet kring ursprung inom en mängd olika områden som mediciner, produkter och transaktioner av olika slag. Blockkedjetekniken har funnit i ett antal år men den utnyttjas inte till sin fulla potential. Det finns en mängd olika projekt och man ser snabbt fördelar. Det talar för en blockkedje-revolution särskilt som att tekniken utvecklas och nya aktörer kommer in på marknaden. Men ibland är det inte tekniken som sätter begräsningar utan att det inte finns centraliserade databaser.

Finland är i framkant

Den finska Regeringen har satsat mycket på att digitalisera den offentliga sektorn, mycket inspirerat av Estland som är ledande på området. Ett område som man identifierade var behovet av ett centralt bostadsrättsregister där man även lagrar information om eventuella panter. Det centrala registret har gjort att man tack vare Blockkedjetekniken och ett samarbete mellan marknadens aktörer kunnat skapa en digitaliserad process för överlåtelser av fastigheter som är unik och som skapat fördelar för köpare och säljare.

Så fungerar DIAS, den finska lösningen

Nuvarande IT-arkitekturer bygger oftast sin säkerhet på att göra systemet oåtkomligt bakom skydd av brandväggar och med speciella nätverksanslutningar. Det är exempelvis bara ett fåtal aktörer som mäklare, banker och en del myndigheter som kan koppla upp sina system mot Lantmäteriets databaser. Blockkedjan gör det möjligt att lägga ut verifikationer av dokument eller information i register utanför brandväggar utan att säkerheten för ursprungsdokumenten äventyras. Det är så det finska bostadsregistersystemet DIAS (Digitaalinen Asuntokauppa) som möjliggör en helt digital process som sker på blockkedjan. I och med att plattformen bygger på blockkedjeteknologi sker transaktionen från end-to-end på DIAS-plattformen: fastighetsmäklaren initierar transaktionen och efter varje banks inspektion undertecknar säljaren och köparen affären digitalt. Efter att handlingen har undertecknats kan bankerna hantera de nödvändiga betalningarna och ägarbytet sker direkt i DIAS-plattformen.

Vad krävs för att Sverige ska komma igång?

Egentligen finns det bara ett hinder och det är det centrala bostadsrättsregistret. Det finns fördelar med att upprätta ett register för att skydda köpare och säljare, men även för att skapa en smidigare, snabbare och effektivare marknad där man i praktiken kan köpa och sälja bostäder i realtid på ett tryggt sätt.