Se upp för skickliga investeringsbedragare – anmälningarna ökar och alla kan bli offer!

Över 1 miljard kronor! Det är den beräknande summan som investeringsbedragare kom över under 2022. Statistiken fortsätter att vara dyster även för 2023. Bara under de 4 första månaderna av året så ökade anmälningarna gällande investeringsbedrägerier med 116 % enligt polisen. Med sådana siffror är det tydligt vem som helst kan drabbas.

  • Män med god ekonomi är den främsta målgruppen. Driver man även ett bolag så är det extra viktigt att vara vaksam.
  • Skickliga bedragare lockar med investeringsmöjligheter med attraktiv avkastning i primärt krypto men vi ser även guld och onoterade bolag på listan av vad bedragarna erbjuder. Till en början rör det sig om små belopp, men dessa ökar sedan drastiskt.
  • De kriminella blir mer och mer skickliga. Allt som oftast upptäcker inte offret att man blivit utsatt förrän det är för sent och pengarna redan är borta. Pengar som man aldrig får tillbaka.
  • Har man en gång blivit utsatt för ett bedrägeri är risken stor att man blir utsatt igen.
  • Enklaste sättet att freda sig? Lägg på luren. 

Enorma summor

Det kan vara det tuffa tiderna eller den alltmer digitaliserade värld vi lever i, men oavsett varför så fortsätter problemet med bedrägerier att öka. Just nu kan Danske Bank se en tydlig trend i att just investeringsbedrägerierna med fokus på krypto växer kraftigt. Alla kan drabbas men den primära målgruppen är män med en bra privatekonomi. Är man egen företagare så behöver man vara ännu mer på sin vakt. Ofta hittar de kriminella sina offer via offentliga register eller artiklar som listar ” de rikaste i din kommun”

Investeringsbedrägerier omfattar ofta enorma summor, pengar som den utsatte tyvärr aldrig får tillbaka. Bedragarna lockar med attraktiv eller garanterad avkastning på olika investeringar. Till en början rör det sig ofta om små belopp som är enklare att avvara, men det förändras dock med tiden. Utöver större investeringar så börjar man även uppmanas att betala påhittade skatter och avgifter.

Det kan vara svårt och ta tid att identifiera bedrägerierna då offret ofta får tillgång till en falsk webbsida där det ser ut som investeringen ökar i värde. På så vis vaggas man in i falsk trygghet och investerar än mer pengar.

”Vänliga” samtal

Ett annat vanligt tillvägagångsätt är att någon mycket vältalig person ringer och vill boka in ett möte. Offret får ett erbjudande om ett samtal med en investeringsrådgivare som erbjuder hjälp genom att man laddar ner ett skärmdelningsprogram. På så vis kan man öppna konto på en utländsk plattform och via den köpa kryptovalutor. Sedan erbjuder sig investeringsrådgivaren att hjälpa till att föra över pengar. Plattformen dit pengarna sänts är givetvis falsk. I samma sekund som överföringen är genomförd så är pengarna borta.

Men det slutar ofta inte där. Har man en gång blivit utsatt för ett bedrägeri finns det en överhängande risk att man kommer att bli utsatt en gång till. Exempelvis kan offret bli kontaktad av en falsk advokat som erbjuder den utsatte hjälp med att få tillbaka sina pengar.

Detta är ett exempel på ett väldigt avancerat och kostsamt bedrägeri. Ofta är det samma kriminella grupp som hör av sig igen. Det kan dock även vara så att offrets uppgifter har blivit sålda via exempelvis darknet till andra kriminella.

Organiserad brottslighet

En stor anledning till att bedrägerier är svåra att komma till bukt med är att bedragarna blir skickligare och alltmer sofistikerade. De är inte sena på att plocka upp det senaste trenderna när det kommer till digitala lösningar och det är ofta inte en enskild person som står bakom.  Det må vara en eller två personer som kontaktar offret och spelar en roll och levererar ett manus. Men bakom denna person finns det ofta grov organiserad brottslighet som bedriver affärsverksamhet. Ofta har de sin bas utomlands vilket ytterligare försvårar polisens arbete och gör dessa människor extra svåra att få tag på.

Upprepa budskapet

Ett första viktig förebyggande åtgärd mot bedrägerier är att gemene man förstår att alla kan bli drabbade. Alla svenskar som har en mobil eller en dator kan bli utsatta för bedrägeriförsök. De kriminella ligger ofta ett steg före men polisen och andra samhälleliga aktörer måste fortsätt sprida budskapet och samarbeta. De allra flesta av oss tror inte att vi kommer att bli utsatta och därför tar man kanske inte till sig information kring ämnet innan det är för sent. Därför är det viktigt att fortsätta lyfta nya trender inom bedrägerier, varna allmänheten och prata med sina äldre närstående som befinner sig i utsatt målgrupp.

Om man tror att man eller någon närstående har blivit utsatt för ett bedrägeri så måste man göra en polisanmälan. Man ska även kontakta sin bank. Det är en oerhört viktig åtgärd för att kunna stävja de kriminellas framfart.

Lägg på!

Enklaste sättet att förebygga att bli ett offer?  Lägg på luren om någon okänd ringer. Det kan kännas otrevligt och visst finns det en risk att man lägger på i örat på någon som har ärliga intentioner. Men den lilla risken är värd att ta för att slippa bli utsatt och förlora sina livs besparingar.  

Läs om olika typer av bedrägerier på danskebank.se/besafe