Senaste nytt om marknaderna, idag kommer SCB statistik om huspriserna

Det har varit mycket fokus på räntor denna vecka och stora emissioner som tryckt upp räntenivåerna samt rykten att Kina planerar att minska köpen av amerikanska treasuries. Men amerikanska räntor sjönk kraftigt igår kväll efter en emission i 10-åringen som gick bättre än väntat samt dementier över dessa uttalanden från Kina. USDJPY högre på detta vilket är intressant då korrelationen mellan USDJPY och US 10y vanligtvis är starkt positiv. Noterar att korrelationerna mellan valutamarknaden och andra tillgångsslag (aktier, råvaror, räntor) blivit svagare senaste tiden.

Igår fick vi danska och norska KPI vilket brukar kunna ge oss lite ledtrådar inför den svenska siffran som kommer på fredag. Mat och kläder sjönk i Danmark medan vi räknat med en stigning i Sverige. På totalen så tycker vi att gårdagens siffror ger nedsidesrisk inför den svenska siffran imorgon. NOK steg initialt efter en högre KPI men tappade igen då vi såg vinsthemtagningar i EURNOK och NOKSEK. Även SEK handlade starkt efter Riksbanksprotokollet där marknaden verkade tolka att RB kan höja innan ECB som hawkish, vi tyckte inte det var några stora nyheter dock.

DEURSEK handlade förra året på två saker, räntedifferensen USD mot SEK samt  bomarknaden. Rimligt att vi inte ser samma säljtryck på SEK med tanke på att räntespreaden kommer tillbaka.

Idag får vi SCBs huspriser kl 9:30. Mäklare ger  positiva nyheter om bostadsmarknaden men det är än så länge är det för få avslut i januari för att se några hårda data på någon vändning.

Övriga nyheter från marknaden

Riksbankens mötesprotokoll från det penningpolitiska mötet den 19 december publicerades under gårdagen. Under mötet diskuterades bland annat utvecklingen på den svenska bostadsmarknaden. Enligt protokollet finns det risker kopplade till utvecklingen på bostadsmarknaden samtidigt som det konstaterades att den starka konjunkturen både i Sverige och globalt talar för att prisfallet blir måttligt. Danske Banks indikator pekar på en nedgång om 2,6% i december för bostadsrätter i Stockholm, vilket summerar upp till ett prisfall på 12,5% sedan toppen i augusti.

SAS rapporterade trafiksiffror för december månad. Bolagets reguljära passagerartrafik minskade med 3,8% samtidigt som kapaciteten (ASK) ökade med 1%, jämfört med motsvarande period ifjol. Kabinfaktorn sjönk med 3,8 procentenheter till 68,8%. Under december steg försäljningen i svenska ICA-butiker med 4,3%, jämfört med motsvarande period ifjol. Vid justering för förändring av antalet butiker så ökade försäljningen med 3,6% i jämförbara butiker. Igår presenterades den statliga utredningen kring den snabbt växande marknaden för gröna obligationer i Sverige.  Enligt utredaren Mats Andersson, f.d. VD för 4AP-fonden, finns det inte en unik lösning på alla de utmaningar som finns vad gäller gröna obligationer och hållbara investeringar. Snarare handlar det om att pröva en bred arsenal av områden inom vilka marknaden för gröna obligationer kan främjas. Igår kväll meddelades det att

Hexagons VD, Ola Rollén, frias från anklagelserna i samband med handel av aktier i norska Next Biometrics under hösten 2015. Domen kan överklagas inom två veckor, vilket den norska ekobrottsmyndigheten, Økokrim, nu ska överväga. På den svenska primärmarknaden emitterade

EIB SEK1,75mdr, varav SEK1mdr i en fastränteobligation med förfall i maj 2028 samt en utökning av ett befintligt lån som förfaller maj 2025 med SEK750m.

Länsförsäkringar Bank gjorde SEK300m i en FRN med förfall i januari 2023.