Skärpt amorteringskrav skapar större klyftor på bostadsmarknaden

Rapporterna om att bostadspriserna börjar falla har duggat tätt och många ser det som en konsekvens av att ett skärpt amorteringskrav verkligen kommer att införas. Men frågan återstår – kommer regeringen klubba igenom förslaget?

Stojko Gjurovski, chef Personal Banking Danske Bank Sverige ger sin syn på förslaget:

Hur ser du på det förslag som FI:s lagt fram nu på morgonen?
Innehållet i förslaget har sedan tidigare varit känt och det handlar alltså om att hushåll som behöver låna mer än 4,5 gånger sin årliga bruttoinkomst till sitt boende, måste amortera ytterligare 1 procentenhet varje år än vad som gäller i dag. Med det som Finansinspektionen lägger fram idag kan jag konstatera att de vill ha en ytterligare inbromsning av hushållens skuldsättning.

Tycker du att ett skärpt amorteringskrav är rätt väg att gå?
Nej, ett skärpt amorteringskrav slår hårt mot bland annat unga människor som vill köpa sitt första boende. De har ju redan idag stora svårigheter att komma in på bostadsmarknaden, inte minst i storstadsregionerna. Förslaget kan också minska rörligheten på bostadsmarknaden och då tänker jag till exempel på äldre människor som kanske vill förändra sin boendesituation. Man riskerar att få en inlåsningseffekt.

Vad anser du man ska göra då för att normalisera bostadsmarknaden?

Jag tror på självreglering. I våra kalkyler tar vi höjd för att våra kunder ska klara av en ränta på 6 procent och för snart två år sedan införde vi ett skuldkvotstak på 5,5 gånger sin årliga inkomst före skatt. Våra kunder har goda marginaler det ser man inte minst om man tittar på vår bolåneportfölj som har en belåningsgrad under 60 procent.

De senaste siffrorna visar på ett prisfall på upptill 15 procent. Är det början på en bostadsbubbla?

Bostadspriserna i framförallt storstäderna har ökat de senaste åren och den har drivits av flera faktorer; en ökande urbanisering, ökande befolkningsmängd och inflyttning till storstadsregionerna, ett lågt nybyggande och ett exceptionellt lågt ränteläge. Vi bedömer inte att det föreligger en bubbla, däremot har risknivån generellt ökat för hushåll i de delar där priserna stigit mest. Vi följer utvecklingen noggrant och anpassar våra krav och rekommendationer för att säkerställa att till våra kunder har en stabil och hållbar ekonomisk situation.

Men är det inte ett problem med de svenska hushållens ökade skuldsättning?

En hög skuldsättning i sig behöver inte vara ett problem om man samtidigt har andra tillgångar och ett långsiktigt sparande. Och det är här vår rådgivning kommer in där vårt fokus är att se till att våra kunder har en bra och långsiktigt hållbar ekonomi.