Sociala frågor allt mer affärskritiska

När Danske Bank investerar i företag har de sociala aspekterna på företagens verksamhet blivit en allt viktigare fråga i den totala riskbedömningen. I Danske Banks nya Active Ownership-rapport beskrivs hur sociala frågor, som exempelvis ”anställdas hälsa och säkerhet” nu hamnar högre upp på agendan bland de ESG-ämnen (Environment, Social, Governance) bankens investeringsteam diskuterar med de företag banken investerar i. Under de första sex månaderna 2020 innehöll 29 procent av investeringsdialogerna sociala frågor om företagets verksamhet jämfört med 23 procent år 2019.

Livskraftiga företag steg 1

I början av Corona-krisen stresstestade Danske Bank de företag man investerat i för att bedöma om affärsmodellen var livskraftig nog att ta företaget genom krisen.

– Vi började ta dialogen med de företag som drabbats hårdast av krisen och där osäkerheten om företagets överlevnad var störst. Utöver de ekonomiska förutsättningarna diskuterade vi förändrade kundbeteenden orsakade av krisen, efterfrågan via e-handel, nya betaltjänster eller IT-lösningar som påverkar företagens tillväxtpotential, förklarar Mattias Cullin, Portföljförvaltare Svenska Aktier, Danske Bank

Företagens sociala ansvar allt viktigare

Hur ett företag agerat under krisen kommer definiera hur konsumenter, samhället och investerare ser på företaget i framtiden. Detta får en betydande inverkan på företagets affärsmöjligheter även efter krisen. Danske Bank har därför diskuterat vilket socialt ansvar företagen tar och hur de exempelvis säkerställer de anställdas hälsa under Corona för att stoppa spridningen av viruset i samhället och samtidigt försäkra kontinuitet i sin egen verksamhet.

– Krisen har belyst samhällets förväntningar att företag inte bara ska göra vinster. Företagen har ett bredare socialt ansvar och måste bidra till att mildra konsekvenserna av Coronakrisen. Hur företag hanterar medarbetarnas hälsa och säkerhet har varit en viktig aspekt i våra investerardialoger. Vi ser företag kritiseras för brist på socialt ansvar, vilket kan skada deras rykte och potentiellt också deras intäkter. För oss som investerare är detta viktiga aspekter att titta på i helhetsbedömningen av de företag vi är aktiva i, säger Mattias Cullin.

Läs mer om Danske Banks aktiva ägandeaktiviteter för H1 2020 (pdf).

Mer om Danske Bank Active Ownership