Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Sommarsemestern är slut men ta fortsatt semester från sparandet!

Ju oftare du tittar på kursutvecklingen för dina investeringar, desto större risk är risken att du fattar felaktiga beslut.

Sommarstäda portföljen i all ära – men om du inte har ägnat dina investeringar någon större uppmärksamhet under sommaren så behöver du inte ha dåligt samvete för det. Kanske har det tvärtom varit bra att du låtit bli att titta på hur det gått, för börsåret 2018 har präglats av stora kursrörelser vilket har gjort det svårt även för den mest långsiktiga sparare att bevara sitt lugn och hålla fast vid sin strategi.

Att vara långsiktig på börsen brukar som regel löna sig, men det kan vara svårt att fokusera på det under perioder då sparandet sjunker i värde. Ju oftare du tittar på kursutvecklingen, desto svårare är det nämligen att låta bli att trycka på sälj- eller pausknappen när börserna faller.

– Att förlora pengar gör ont, och forskning inom beteende och psykologi visar att smärtan vi känner när vi förlorar ett specifikt belopp är dubbelt så stor som glädjen när vi tjänar motsvarande belopp. Rädslan för att förlora kan därför få den mest långsiktiga investerare att agera irrationellt och kortsiktigt. Risken finns att man säljer ut aktier när det rasar, missar uppgången och sedan måste köpa tillbaka aktierna till en högre kurs, säger Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank Sverige.

Det går inte att undvika förlustdagar
Vi människor är genetiskt programmerade till att försöka undvika förluster och nederlag. När du upplever dagar med negativ avkastning på dina investeringar börjar det därför lätt att klia i fingrarna av vilja att trycka på säljknappen.

– Den stora mentala utmaningen är att även under perioder då börsen stiger, så kommer det då och då dagar då dina aktier faller i värde och det triggar din inbyggda oro över att förlora pengar. Det kan få dig att köpa och sälja för ofta eller vid fel tidpunkter”, säger Maria Landeborn.

Ju oftare du loggar in på ditt konto för att titta på hur dina investeringar går, desto oftare kommer du att råka ut för dagar då utvecklingen är negativ.

– Om du för 15 år sedan investerade i ett brett index av globala aktier så hade portföljen ökat med 170 procent fram till idag, exklusive utdelningar. Men den som dagligen hade tittat på hur avkastningen såg ut hade fått uppleva att den var negativ 45 procent av alla handelsdagar. Risken är stor att även en mer erfaren investerare hade gjort misstaget att sälja i perioder med täta kursnedgångar, säger Maria Landeborn.

Ju mer sällan du kollar – desto oftare har sparandet ökat i värde
Historiskt sett har aktiemarknaden alltid ökat i värde på lång sikt, trots många både korta och långa perioder av nedgång längs vägen. Det innebär att ju längre tid det går mellan gångerna du tittar på dina investeringar, desto större är chansen att du har fått en positiv avkastning sedan du tittade senast. Desto mindre blir också förlustupplevelsen, som triggar orosdelen i hjärnan.

Låt oss titta på hur det sett ut för globala aktier sedan 1980:
Om du varje vecka skulle tittat på dina investeringar sedan 1980 hade du upplevt en förlust 44 procent av gångerna. Om du istället bara kontrollerat din portfölj en gång i halvåret, hade du bara upplevt en förlust 30 procent av gångerna. Hade du sett över dina investeringar en gång om året, vart tredje år eller vart tionde år hade siffrorna varit på 26, 19 respektive 6 procent.

Hur ofta ska man då se över sitt sparande?
Hur ofta behöver du egentligen se över dina investeringar? Enligt Maria Landeborn går det inte att ge alla sparare ett och samma råd.

”Det beror helt på din stresstålighet, hur intresserad av marknaden du är och hur lång investeringshorisont du har. För vissa är aktier ett intresse omöjligt att hålla sig borta från, och för andra är det mer av ett nödvändigt ont. Om man tillhör den senare kategorin är det bättre att låta det gå en längre tid mellan gångerna, annars skapar kursrörelserna bara onödig oro”, säger hon.