New York Summit
Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Starka rapporter tar börsen till nya höjder

Rapportsäsongen rullar vidare och förra veckan nådde amerikanska aktier nya rekordnivåer. Fredagens amerikanska BNP-siffra var oväntat stark, men en närmare granskning avslöjade att lagren växte och inhemsk efterfrågan var svag. Den här veckan väntar ett räntebesked från Fed på onsdag kväll, samt tung makrostatistik i både Europa, Kina och USA.

Vinsttillväxten överraskar på uppsidan
Nästan hälften av alla amerikanska bolag har nu rapporterat, och så här långt är vinsterna i bättre form än väntat. 77 procent av bolagen har slagit estimaten och enligt Reuters är den genomsnittliga vinsttillväxten i USA så här långt strax över 6 procent i årstakt. Om resterande rapporter bara kommer in som förväntat, blir den totala vinsttillväxten under första kvartalet -2,3 procent vilket är bättre än förväntade -4 procent. Trots det är vinstrevideringarna inför andra kvartalet fortfarande negativa.
I Europa är rapportsäsongen fortfarande i sin linda, och resultateten får därför tolkas med viss försiktighet. Så här långt har ungefär 20 procent av STOXX 600-bolagen rapporterat, och nästan sju av tio har slagit förväntningarna. Om resten av rapporterna kommer in i linje med förväntningarna, blir den totala vinsttillväxten i Europa -1,6 procent i årstakt.

Förra veckan fick vi också flera viktiga makrosiffror. I USA släpptes BNP-tillväxten för första kvartalet och den visade sig vara 3,2 procent, väsentligt högre än förväntade 2,1 procent. En närmare granskning av de olika BNP-komponenterna visade dock att en stor bidragande orsak var att lagren växte och att exporten ökade betydligt mer än importen. Även den inhemska konsumtionen var svag. I Tyskland, Europas största ekonomi, släpptes Ifo-index som visade att tyska företagsledare blev mindre optimistiska i april.

Att börsen står på ”all time high” är ingen säljsignal
Trots att en del makrostatistik fortsatt att överraska negativt så ser vi fortfarande att de viktigaste drivkrafterna för ekonomisk tillväxt finns på plats. Centralbankerna är tålmodiga och stöttande, och ett handelsavtal mellan USA och Kina är närmare än tidigare. Rapportsäsongen har fått amerikanska aktier att nå nya all time high, samtidigt som volatiliteten fallit tillbaka till historiskt låga nivåer. Att en aktiemarknad står rekordhögt tolkas ibland som en säljsignal, men det faktum att aktier aldrig stått högre säger ingenting om huruvida de är dyra eller billiga. Det säger heller ingenting om den framtida potentialen. Under en börsuppgång når börsen kontinuerligt nya högstanivåer, och en investerare som använt ”all time high” som en säljsignal skulle ha missat en stor del av den goda avkastning börsen gett.
Samtidigt som förutsättningarna är gynnsamma för risktillgångar och kursrörelserna för tillfället är relativt små, är det rimligt att vänta sig att de stora svängningarna på börsen inte är över. Politisk risk, centralbanksbesked och tillväxtoro sent i konjunkturcykeln kommer att fortsätta orsaka kursrörelser – det är bara att ställa in sig på. Även om vägen framåt inte blir rak, så förväntar vi oss att börsen står högre om tolv månader. Den senaste tidens stabilisering i Kina kommer så småningom att spilla över på Europa, och den amerikanska ekonomin är fortfarande i god form. Vi behåller därför en övervikt i aktier med fokus på Europa och Asien. Det finns fortfarande potential i industribolagen där både värderingar och tillväxt är gynnsamma. Även IT-sektorn är intressant då vinsttillväxten är god, och andelen kvalitetsbolag i sektorn är hög.

Fed-besked och tillväxtsiffror i Europa och Kina
Veckans tyngsta händelse är Fed-beskedet på onsdag kväll, och vi förväntar oss att styrräntan lämnas oförändrad. På onsdag kommer även industri-PMI. Vi förväntar oss att det kommer in på 55 (55,3 förra månaden) och fortsätter försvagas något innan det stabiliseras. På fredag väntar amerikansk sysselsättningsstatistik och vi håller ögonen på om sysselsättningen ökar i en lägre takt än tidigare.
I Europa släpps estimat för BNP-tillväxten under första kvartalet på tisdag. Även om tillväxten fortfarande är svag så förväntar vi oss att BNP ökade med 0,3 procent jämfört med föregående kvartal, främst baserat på att PMI för servicesektorn har stärkts den senaste tiden. På fredag kommer också inflationssiffror för eurozonen.

I Kina blir PMI för tillverkningsindustrin den stora händelsen. Även om vi tror att det värsta ligger bakom oss vid det här laget, ser vi viss risk på nedsidan. Förra månadens siffra var oväntat stark, och kan ha fått en extra skjuts av det kinesiska nyåret. På tisdag startar en ny runda handelssamtal i Peking. Enligt nyhetsmedia kommer de båda sidorna försöka få ett avtal på plats de närmaste två veckorna, och därefter utlysa ett möte mellan Trump och Xi i slutet av maj.