Vad kan svenska företag lära av sina nordirländska motsvarigheter inför brexit?

Conor Lambe anlitas regelbundet som kommentator i brexit-relaterade frågor i regionens media. Han träffar också regelbundet bankens företagskunder för att diskutera den senaste utvecklingen i brexit-processen och de potentiella konsekvenserna för företagen.

De senaste veckorna har brexit-processen gått in i en kritisk fas. Ett informellt EU-toppmöte har ägt rum i Salzburg, följt av Labours och de konservativas respektive partikongresser i Storbritannien. Därefter höll Europeiska rådet sitt oktobermöte, vilket ursprungligen betraktades som det tillfälle när enighet skulle nås kring hur Storbritanniens utträde ur EU ska se ut. Men efter toppmötet står det klart att Storbritannien och EU ännu inte nått en överenskommelse som säkerställer att UK lämnar EU på ett ordnat sätt.

Den mest kritiska och kontroversiella delen av förhandlingarna är fortfarande önskan om att undvika en skarp gräns mellan Nordirland och Irland. Vid en hård brexit utlovas att en alternativ plan för gränsen mot Irland, den så kallade ”backstop”, aktiveras. Planen innebär att Nordirland stannar i både EU:s tullunion och den inre marknaden, för att undvika en skarp gräns mellan Nordirland och Irland.

Samtalen fortsätter i denna fråga och det har nyligen diskuterats om möjligheten att förlänga övergångsperioden för att tillåta mer tid för Storbritannien och EU att nå en långsiktig överenskommelse. Blir det så kan det innebära att ”backstop” kanske inte behöver aktiveras. Men behovet kvarstår ändå att någon form av överenskommelse om hur backstop-lösningen ska se ut måste nås under de närmaste veckorna.

Trots att så mycket kvarstår innan lösningen är klar, menar Conor att det är hög tid för företag både i EU och Storbritannien att börja förbereda sig:

”Den höga graden av osäkerhet, både när det gäller ett backstop-avtal och hur det långsiktiga förhållandet mellan Storbritannien och EU kommer att se ut, gör det mycket svårt för företagen att förbereda sig för brexit. Men våra företag i Nordirland har inte råd att vänta utan måste börja titta på vilka förberedelser de bör göra. Det gäller också deras motsvarigheter i Sverige.”

Storbritannien är en av Sveriges viktigaste handelspartner – UK är en av de tio länder som Sverige exporterar mest varor till och importerar varor från. Handeln av varor mellan de två länderna har en stor bredd och består av bland annat petroleumprodukter, papper, motorfordon, trä och fisk på exportsidan, liksom olja, motorfordon, läkemedel och telekomutrustning på importsidan.När det gäller handeln med tjänster är Storbritannien också en viktig partner. Under 2017 stod tjänsteexporten till Storbritannien för nära 10 procent av Sveriges totala tjänsteexport och ca 12 procent av Sveriges import av tjänster kom från Storbritannien.

Men hur ska företag i Sverige agera när de formulerar sina planer för brexit? Conor pekar på att det finns ett antal utmaningar kopplade till brexit för företagen i Nordirland och att dessa även är relevanta för svenska företag som har relationer med Storbritannien:

”Några av de potentiella utmaningarna är införandet av tullar och regler för ursprungsmärkning av varor som rör sig mellan Storbritannien och EU. Ändringar i regelverken för både varor och tjänster kan leda till begränsade möjligheter för företagen att gå in på vissa marknader på det vis man tidigare varit van vid.”

Även om det fortfarande kvarstår en stor osäkerhet kring detta, finns det saker som svenska företag kan se över så snart som möjlighet:
• Företag kan börja med att analysera sitt nuvarande utbyte med Storbritannien. Detta kan handla om omfattningen av deras försäljning i Storbritannien och om det finns brittiska företag i deras leverantörskedja.
• Det är klokt att se över hur ofta verksamheten anställer brittiska medborgare med tanke på att den fria rörligheten för människor mellan Storbritannien och EU kommer att upphöra.
• Företagen måste också se över om planerna att börja exportera eller utöka exporten till Storbritannien är en central del av deras tillväxtstrategi.

När de kartlagt detta råder Conor företag att identifiera olika brexit-scenarios, konsekvenserna av dessa och formulera planer för hur de skulle hantera eventuella problem de kan möta. Företagen bör också fortsätta att bevaka utvecklingen i brexit-processen noggrant och förfina sina planer i takt med att fler detaljer faller på plats. Conor har tilltro till att en överenskommelse kommer att nås, men att det är klokt att förbereda sig på en annan utgång:

”Jag tror fortfarande att en överenskommelse är det mest troliga, men det är ingen tvekan om att möjligheten att brexit-processen slutar utan en överenskommelse har ökat. Liksom företagen hos oss måste svenska företag nu analysera konsekvenserna av brexit just för dem. Ett scenario där man inte enats om en överenskommelse bör definitivt vara en del av dessa”.

Vill du veta mer, följ Conor på twitter: @ConorLambe eller linkedin: Conor Lambe