Ta plats – eller ge plats, det är frågan?

Idag blir jag intervjuad i DI om min syn på kvotering och vad jag tycker krävs i dagens Sverige för att stärka kvinnors position i näringslivet. Läs intervjun här.

Som nybliven vd för Danske Bank Sverige vill jag fortsätta den väg som min företrädare Berit Behring, som nu tar klivet upp i koncernledningen, tagit när det gäller inkludering och jämställdhet. Det gör jag för att vi ska få fler perspektiv, ta vara på en bredare kompetensbas och kunna utveckla morgondagens ledare. För i den alltmer digitala banken krävs andra kompetenser. Så att tänka i gamla mönster kommer inte skapa den tillväxt för banken som jag vill åstadkomma.

Jag kommer fortsätta att driva arbetet med att skapa jämställda arbetsgrupper inom alla enheter – jag tror att många avstår att söka sig till avdelningar som domineras av enbart män eller enbart kvinnor. Idag är vi 50/50 i ledningsgruppen men det finns jobb kvar att göra inom vissa områden som ex Corporate Finance och Kundservice. Kriterierna för talang- och ledarutbildningarna behöver ses över så att vi inte lyfter fram egenskaper som hör gårdagen till. Vad behöver banken i framtiden? Digitala- och värdeadderande kompetenser är nyckeln för överlevnad. I en värld där Google ständigt är vår följeslagare behöver vi tillföra kunskap som är mer komplex och som bidrar till kundens finansiella utveckling. Allt annat kan vi tillhandahålla digitalt.

Vi har redan nu påbörjat satsningar på att få fler unga kvinnor att välja finansiering på Universitetet vilket skapar en bredare rekryteringsbas till tjänster inom Corporate finance och Markets. Vi ser över talang och ledarprogrammen. Vi har jämnat ut alla oskäliga löneskillnader och vi är mycket tydliga med att skapa plats för olikheter. För likriktade organisationer kommer inte klara att anpassa sig till nya marknadsvillkor som den som öppnat upp för mångfald.

Johanna Norberg, vd Danske Bank Sverige