Michael Grahn
Chefekonom, Danske Bank Sverige

Tecken på dämpad export: ”Toppen är nådd”

Uppgången kan härledas till konjunkturen i Europa där återhämtningen pågått sedan 2009 med eurokrisen 2011 som en tydlig svacka.
Men det senaste halvåret har visat tecken på en inbromsning och enligt Grahn är toppen nådd för svensk export. Globalt, i USA och i Kina, ser det fortfarande starkt ut – men från Europa kommer svagare signaler.

Inköpschefsindex för tysk industri noterade just den lägsta siffran på två år och orderingången för svensk export har dämpats rejält sedan november förra året.
Det här kommer att bli ett problem framöver – vi ser det inte riktigt än men det ligger alldeles framför oss. Det kommer definitivt att synas under det andra halvåret, säger Michael Grahn.

Handelskrig kan förvärra
Han tror att inbromsningen kan bero på att europeisk industri börjat anpassa sig inför ett handelskrig – de protektionistiska tongångarna från USA fortsätter att eskalera. Europeiska centralbanken driver fortfarande en expansiv penningpolitik och den ekonomiska politiken har inte heller stramats åt.
Än så länge är det dock enbart tal om en återgång till normalläge, säger Grahn.

Men ytterligare nedgång härifrån skulle innebära att vi inte bara kan prata om en temporär svacka utan om en tydligare avmattning i konjunkturen. Ett utvidgat handelskrig skulle naturligtvis kunna förvärra utsikterna.

Enligt Grahn finns skäl att vara orolig för att industriproduktionen, och snart även exporten, kommer att stå still mätt i årstakt.
Det innebär förstås ett avbräck för de svenska tillväxtutsikterna.

Källa:TT