Tjänstepension – högst upp på önskelistan med löneförmåner

Vikten av att se över ditt och företagets anställdas pensionsskydd är viktigare än någonsin förut. Färska siffror från Eurostat (EU-kommissionens statistik) visar att 16,8 % svenska pensionärer, över 65 år, lever under EU:s gräns för risk på fattigdom. Det vill säga att de har en inkomst som understiger 60 % av landets medianinkomst, vilket är mindre än 11 830 kr/mån efter skatt.

Få koll på pensionen

Den totala pensionen består av flera delar. Allmän pension (som i sin tur består av inkomst och premiepension), tjänstepension och eget sparande. Enligt Pensionsmyndigheten har ungefär 9 av 10 anställda tjänstepension, men du som driver eget företag måste du själv kompensera för detta.

Förutom att se över din egen pensionsplan kan du som företagare även göra skillnad för dina medarbetare genom att se till att erbjuda en bra pensionslösning. Det innebär dessutom att ditt företag blir en mer attraktiv arbetsplats – både när det gäller att anställa nya medarbetare och behålla befintlig personal.

Tjänstepension rankas högst när personalen får välja

Att tjänstepension är en uppskattad löneförmån märktes tydligt i en Sifo-undersökning* med frågan: ”Vilken löneförmån tycker du är viktigast att din arbetsgivare erbjuder?” 49 % svarade att tjänstepensionen är viktigast. Friskvårdsbidraget hamnade på andra plats med 24 %.

Det är helt avgörande för vår framtida levnadsstandard att man förstår hur pensionen är uppbyggd och att den faktiskt går att påverka, säger Fredrik Ohlin, försäljningschef på Danica Pension.

”Om man har en lön på 70 000 idag blir det cirka 19 000 den dagen man går i pension. För de som haft en vettig pensionslösning och ett eget sparande kommer framtiden te sig ljusare. Ett tips till arbetsgivarna är att de har avdragsrätt för pensionskostnaderna när de erbjuder sina anställda en tjänstepension. Enligt huvudregeln är högst 35 % av den anställdes pensionsgrundande lön avdragsgill. Det finns dock ett avdragstak per anställd och år om 10 prisbasbelopp, vilket är 448 000 kronor (2017). ”

”Ett annat tips är att placera företagets eventuella överskottslikviditet där det finns avkastningspotential. Till exempel kan en kapitalförsäkring vara ett bra alternativ i dagens noll räntemiljö, med den kan företag och privatpersoner spara i aktier och andra värdepapper utan att belastas av kapitalvinstskatt (rea-vinstskatt). Sparandet beskattas endast med en årlig avkastningsskatt på innehavet. Men till att börja med är det viktigaste av allt att pensionsfrågan kommer upp på dagordningen”, sammanfattar Fredrik.

Vi hjälper dig

Kontakta oss så hjälper vi dig och ditt företag att ta ett helhetsgrepp på pensionen. Ring oss redan idag på 0752-48 49 30 eller chatta med oss via webben.

Om undersökningen

Undersökningen gjordes av Sifo på uppdrag av organisationerna bakom Tjänstepensionens dag och genomfördes per telefon den 28 augusti–6 september 2016. Följande fråga ställdes till 1 000 svenskar som inte gått i pension:

”Vilken löneförmån tycker du är viktigast att din arbetsgivare erbjuder?”

49 procent svarade ”Tjänstepension”, 24 procent svarade ”Friskvårdsbidrag”, 12 procent svarade ”Träning på arbetstid”, 6 procent svarade ”Tjänstebil”. 4 procent svarade ”Mobiltelefon”. 1 procent svarade ”Hushållsnära tjänster” och 1 procent svarade ”Fruktkorg”. ”Inget av detta” svarade 2 procent, medan 4 procent svarade ”Tveksam, vet ej”.