Tolerans och inkludering viktigt för företagets tillväxtresa

Under flera år har vi inom banken drivit ett program som kallas Danske Inclusion som varje medarbetare och ledare måste genomgå. Här synliggör vi hur man medvetet eller omedvetet färgas av olika fördomar kring vad som är kvinnligt respektive manligt samt olika normativa värderingar i vardagen.

Genom att lyfta frågorna kan vi också förändra vårt gemensamma synsätt och skapa en starkare företagskultur. För ett företag som vill växa och bidra med värde till kunder och samhället måste spegla samtiden. För att uppmärksamma Stockholm Pride så hissar vi Pride flaggorna på taket på vårt svenska huvudkontor på Norrmalmstorg 1 och uppmärksammar internt och externt att vi gillar olika.

Berit Behring, vd Danske Bank Sverige