Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Tre skäl att välja småbolag i ett långsiktigt sparande

De senaste 15 åren har Stockholmsbörsens storbolagsindex (OMXS30) gett en avkastning på 306 procent. Under samma period har Carnegies småbolagsindex stigit med 756 procent, alltså mer än dubbelt så mycket. Den som valt att spara i en indexfond som bara investerar i de största bolagen på börsen har visserligen fått betala en låg avgift, men istället fått betala ett högt pris i form av utebliven avkastning.

Att småbolagen har gett så mycket högre avkastning än de stora beror främst på tre saker:

1. Det är oftast lättare för småbolag att ha en hög vinsttillväxt, än för ett stort bolag som redan är globalt och marknadsledande.

2. Småbolag är ofta ägarledda, vilket innebär att den entreprenör som en gång grundande bolaget både äger och arbetar aktivt i företaget. Det finns därmed en dedikerad ägare som kan affären, som brinner för bolaget och som har ett stort egenintresse i att det går bra som möjligt.

3. Småbolag har fantastiska möjligheter att växa genom förvärv. Genom att köpa andra bolag kan de signifikant påverka storleken på intäkter och vinst. Köper de dessutom onoterade bolag, det vill säga bolag som inte handlas på börsen, så kan den positiva effekten bli ännu större. Det beror på att onoterade bolag normalt värderas lägre än noterade bolag. Antag till exempel att ett onoterat bolag i genomsnitt handlas till 10 gånger årsvinsten. Om det bolaget lyfts in på börsen, så kommer det i genomsnitt att värderas till 15 gånger årsvinsten. Det kallas multipelarbitrage.

Alltfler sparare väljer idag indexfonder och gärna med en så låg avgift som möjligt. Risken finns att det ger en smal exponering mot börsens största bolag. Även om fondavgiften blir väldigt låg, finns en betydande risk att priset i form av lägre avkastning med tiden blir högt.

För den som vill investera i småbolag är indexförvaltning inget alternativ. På grund av att likviditeten inte är tillräckligt god är det i princip omöjligt att efterlikna ett småbolagsindex. Just när det gäller småbolag finns det dessutom ytterligare ett argument för att välja aktiv förvaltning, nämligen att de små bolagen ofta är underanalyserade och följs av få analytiker. För en duktig förvaltare finns därmed goda chanser att plocka russinen ur småbolagskakan.

Givetvis ska man inte placera hela sitt sparkapital i småbolag, en bred exponering mot både små och stora bolag är alltid att föredra. Det finns dessutom perioder då stora bolag går bättre, som till exempel under stora delar av det här året. Vid en riktigt kraftig börsnedgång finns det också en risk att små bolag faller mer än stora.

Även om historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning, så finns det gott om argument för att småbolag även framöver kommer att kunna utvecklas bättre än stora sett över en längre tidsperiod. Småbolag är därför ett utmärkt inslag i ett långsiktigt sparande, till exempel till pensionen eller till ett barn som ska få pengarna först den dag det blir myndigt.