Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Trots minusräntan – var femte förälder väljer sparkontot åt barnen

Nästan varannan förälder sparar till sina barn, men var femte person gör misstaget att placera alla barnets pengar på ett sparkonto. Det visar en undersökning genomförd av Ipsos på uppdrag av Danske Bank. I ett läge där Riksbankens styrränta ligger på minus kan det stå barnet dyrt.

Undersökningen visar att 45 procent av alla föräldrar sparar regelbundet till sina barn. Av de som sparar sätter hälften av mindre än 500 kronor i månaden. Bara 12 procent sparar hela barnbidraget eller mer till barnen varje månad. Av de föräldrar som sparar åt barnen placerar var femte person (20 procent) alla pengar på ett sparkonto.

– När man dagligen kan läsa i tidningen om att börsen är skakig kan det kännas tryggt att placera barnets pengar på ett sparkonto, men i dagens lågräntemiljö är det förödande för avkastningen på lång sikt. I praktiken kommer pengarna att minska i värde för varje år, säger Maria Landeborn, sparekonom på Danske Bank.

En aktiefond kan få sparandet att dubblas i värde innan 18-årsdagen
För att illustrera hur sparpengarna kan påverkas av en placering på ett sparkonto eller i en aktiefond kan följande exempel ges*. Anta att en förälder sparar 300 kronor i månaden till sitt barn från det att barnet föds till dess att barnet blir myndigt, d v s under 18 år. Historiskt går det inte att hitta någon 18-årsperiod då börsen har gett en negativ avkastning. I genomsnitt har svenska aktier inklusive utdelningar gett en avkastning på 10 procent om året sedan 1937 (Affärsvärldens generalindex).

Den som sparar 300 kronor i månaden i 18 år, ger ett nettosparande på totalt 64 800 kronor. Värdeökningen av nettosparandet beror på var pengarna placeras.

• Om pengarna placeras i aktiefonder som i genomsnitt ökat med 10 procent i värde per år har kapitalet före skatter och avgifter vuxit till 172 900 kronor efter 18 år.

• Hade samma pengar istället placerats på ett sparkonto med 1 procent i ränta per år, så hade värdet endast ökat till 70 600 kronor före skatt. Skillnaden mellan sparkontot och aktiefonden blir över 100 000 kronor.

– Väljer man en aktiefond finns chansen att pengarna mer än fördubblas i värde. På sparkontot kommer kapitalet i praktiken att vara mindre värt när barnet ska använda det, än när det sattes in på kontot, säger Maria Landeborn.

*I exemplet har vi utgått från att aktiefonden ger 10 procent i avkastning per år, och sparkontot ger en ränta på 1 procent per år. Vi har inte tagit hänsyn till skatter och avgifter, utdelningar, inflation eller valutakursförändringar.

Ipsos har på uppdrag av Danske Bank intervjuat 1000 personer för att få ett riksrepresentativt resultat. Undersökningen är genomförd i november 2018.