Turbulent sommar på valutamarknaderna. Ljusning för den svenska kronan

Efter ett tungt år för den svenska kronan, som pressats hårt mot dollarn, kom en snabb vändning. På rekordtid har dollarn fallit tillbaka till samma nivå som juli 2022.

Sedan vår tidigare valutaprognos den 19 juni har vi fått signaler från flera centralbanker att räntehöjningstakten avtar och att man snart nått toppen i styrräntor. Det är i så fall välkomna nyheter för den svenska kronan, som haft ett år i motvind då marknaden ifrågasatt den svenska ekonomins räntekänslighet.

Liksom i Sverige så utmanas många länder i Europa och USA fortsatt av hög kärninflation, vilket gör att marknaden förväntar sig att både ECB och Federal Reserve, FED, kommer höja styrräntan nu i slutet av juli. Båda ekonomierna präglas av en fortsatt stark arbetsmarknad, hög lönetillväxt och en robust tjänstesektor som driver inflationen. ECB väntas höja med 0.25% till 3.75%, för att sedan avsluta höjningcykeln i september med en sista höjning upp till 4.00%. Prognosen är att Fed höjer med 0,25% till 5,50% och att man då nått toppen i räntecykeln. Den 26 juli kommer besked om framtiden, något marknaderna bevakar noggrant.

Filip Andersson

-Beskedet från den amerikanska centralbanken Federal Reserve blir oerhört viktigt för den globala marknaden. Om Fed kommunicerar att höjningen i juli troligtvis blir den sista och räntetoppen är nådd, så får vi en signal om att även den svenska styrräntan kan toppa i september, säger Filip Andersson Head of Research Danske Bank Sverige.

En marknad som går åt motsatt håll är Kina. Tillväxttakten i ekonomin dämpades mer än väntat under det andra kvartalet och det kommer att komma fler åtgärder för att stimulera landets ekonomi.

Hur ser framtiden ut för svenska kronan?

Danske Bank tror att trenden med en stärkt krona mot dollarn håller i sig under hösten. Mot Euron väntas den däremot handla i sidled kommande år, dvs ungefär i linje med dagens kurs. Men den goda nyheten är att kronans fall bromsats upp vilket på sikt bidrar till att dämpa inflationen. Det är något som välkomnas av Riksbanken, som sett bekymmersamt på den svaga kronutvecklingen.