Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Två scenarion är mer troliga än andra efter Theresa Mays nederlag igår kväll

På tisdagskvällen röstades Theresa Mays Brexit-avtal ner med förödande majoritet utan några stora marknadsreaktioner. Beskedet var väntat, och direkt efteråt meddelade Labour-partiet att de vill ha en misstroendeomröstning mot Mays regering redan under onsdagskvällen. Den väntas hon dock ta sig igenom då både det konservativa partiet och det nordirländska stödpartiet DUP sagt att de kommer att ge regeringen sitt stöd. Omröstningen sker 20:00 ikväll, 16 januari.

Nästa punkt på agendan att hålla ögonen på är Theresa Mays diskussioner med andra partiledare och högt uppsatta politiker om hur de ska gå vidare. Hon har rätt i att även om house of commons tydligt visat att de är emot hennes avtal, så är det ingen som vet vad de faktiskt vill. Efter diskussionerna kommer May att gå tillbaka till EU för fortsatta samtal, men från europeiskt håll har redan budskapet om att avtalet inte är förhandlingsbart upprepats. I det här läget kan dock EU knappast säga något annat.

Just nu finns inget tydligt alternativ till det avtal som röstats ner och ingen plan B har ännu presenterats. Theresa May har nu på sig fram till måndagen den 21 januari att meddela vad nästa steg blir. Även om osäkerheten är stor finns det ett par möjliga scenarion vi anser är mer troliga än andra. Sannolikheten att artikel 50 förlängs har ökat, även om Theresa May officiellt fortfarande håller sig till planen att Storbritannien lämnar EU den 29 mars. En majoritet i house of commons har tydligt indikerat att de inte vill ha en hård brexit, vilket gör det scenariot osannolikt (15 procent sannolikhet). Vi tror också att sannolikheten för en tullunion a la Norge är låg, liksom sannolikheten för ett nyval.

De två scenarion vi bedömer som mest troliga är antingen att Mays avtal (möjligen något omstöpt) går igenom i en andra omröstning (40% sannolikhet), eller att det blir en ny folkomröstning om EU-medlemskapet (30 procent sannolikhet). Då finns en chans att det inte blir någon Brexit alls, vilket ur ett ekonomiskt perspektiv och marknadsperspektiv skulle vara det bästa scenariot. En sak är i alla fall säker. Ju längre osäkerheten består, desto större är risken att det får konsekvenser för tillväxt och investeringar.