Utbetalning av elstöden öppnar dörren för bedragare – var vaksam

Den 20 februari 2023 börjar utbetalningar av elstöden till svenska hushåll. Nu vill Danske Bank varna för att bedrägeriförsök kopplat till elstödsutbetalningarna kommer skjuta i höjden.

Svenska hushåll måste vara vaksamma och se upp för falska mejl, SMS och telefonsamtal där man uppmanar mottagaren att logga in via sitt BankID för att verifiera sitt konto eller på annat sätt försöka lura mottagaren att lämna ut information om kontouppgifter. Formen för den här typen av bedrägerier kallas för vishing och phishing och omsätter ca en halv miljard kronor varje år.

Linus Fugl, Danske Bank

– Bedragare är otroligt snabba på att anpassa sig till aktuella händelser vilket vi säkert kommer få se nu när elstöden börjar betalas ut. Vad som är viktigt att känna till är att utbetalningarna hanteras av Försäkringskassan och varken vi som bank eller någon annan kommer att ringa, mejla eller SMSa dig och begära dina kontouppgifter eller uppmana dig att logga in på ditt BankID, säger Linus Fugl, ansvarig för bedrägeribekämpning på Danske Bank och fortsätter:

– Om du blir uppringd ska du avsluta samtalet direkt. Det gäller även om du får mejl och SMS, de ska du radera. Klicka heller aldrig på länkar i dessa mejl eller SMS. Kontakta också gärna oss om du blir utsatt för bedrägeriförsök, då kan vi agera snabbt och gå ut och varna, säger Linus Fugl.

”Vishing” (voice phishing), är en typ av bedrägeri som ökat avsevärt de senaste åren. Vid vishing utger sig någon sig för att vara polis, banktjänsteman eller person från något företag/myndighet. Enligt Nationellt bedrägericentrum, NBC, bedöms vishing genera brottsvinster på hundratals miljoner kronor per år i genomsnitt.

Under 2020 var brottsvinsterna för vishingbedrägerier 156 miljoner kronor. Under perioden januari till september 2021 låg enligt NBC brottsvinsterna på 234 miljoner kronor, vilket är en markant ökning. Under de tre sommarmånaderna 2021 uppgick brottsvinsterna i genomsnitt till 24,7 miljoner kronor per månad. Des här är vinster som går att jämföras med brottsvinster från narkotikaförsäljning.

– Den ekonomiska brottsligheten är ett allvarligt och växande samhällsproblem som drabbar både privatpersoner och företag, kommuner samt myndigheter. För att motverka den här typen av brottslighet behövs en ännu bättre samverkan banker, polis och andra myndigheter där vi kan utbyta information. Då kan vi på ett mer effektivt sätt förebygga och förhindra att den ekonomiska brottsligheten växer sig ännu större, avslutar Linus Fugl.