Vad får bosparare för pengarna? Luftslott eller lägenhet?

HSB är Sveriges största bostadskooperation med både hyreslägenheter och bostadsrättsföreningar i hela Sverige. Varje år bygger HSB ca 1000 nya bostadsrätter och HSB är en av Sveriges största hyresvärdar med drygt 25 000 hyresrätter. HSB erbjuder förvaltning och utbildar bostadsrättsföreningar och bedriver viktig opinionsbildning för goda villkor på bostadsmarknaden. En viktig del av HSBs verksamhet är bosparande. Man kan spara till sig själv, eller till någon man vill ge en god start i livet.

I ett avsnitt av podden ”Rika Tillsammans” tar man upp HSBs bosparande och diskuterar tillgång på bostäder. Det är positivt att HSB Bospar beskrivs och analyseras , men tyvärr förekommer en mängd faktafel i poddavsnittet som blir vilseledande och misskrediterande.

Dåligt fondutbud och höga avgifter?
I avsnittet påstås att bosparanas pengar äts upp av dyra avgifter både i det tidigare och även i det nuvarande avtalet med Danske Bank vilket är direkt felaktigt Tidigare fanns endast två fondalternativ. Idag finns elva olika fonder med olika avgifter och inriktning. Många sparare önskar en tydlig hållbarhetsinriktning i sina placeringar vilket vi har tillgodosett i det nya avtalet. Vissa av fonderna i utbudet är aktiefonder och andra är räntefonder.

Om vi ser på avgifterna så har den billigaste fonden idag en avgift på 0,32 procent. Det är i nivå med det de flesta andra fondaktörerna erbjuder. Av det totala sparandet så väljer ca 90% att spara på sparkonto. Det innebär att de går miste om utvecklingen på börsen över tid och därför har vi utökat fondutbudet för att fler ska hitta alternativ som passar just dem. Samtidigt har vi förhandlat oss till en bra ränta på sparkonton för de som fortfarande väljer den formen av sparande.

Delar HSB och Danske Bank på 25 miljoner av medlemmarnas pengar?
I podden påstår programledaren att HSB och Danske Bank ”delar på 25 miljoner”. Det stämmer inte. Det är tydligt att man vill skapa en negativ bild att uppröras över. Ersättningen till HSB utgörs av en administrativ ersättning som inte har någon koppling till sparprodukter, avkastning eller det totala sparkapitalet. Den administrativa ersättningen finansierar HSBs gemensamma bosparverksamhet. Programledarens vidlyftiga uträkning baseras på antaganden som är direkt felaktiga.

Bryr sig inte HSB om ISK?
Målsättningen är att utveckla bosparerbjudandet och att kunna erbjuda spararna ISK-konto inom snar framtid. I podden spekuleras det vilt om att det är något som vi inte bryr oss om. Inget kan vara mer fel. Just ISK är något som vi prioriterar högt. Initialt har vi prioriterat att investera i en IT-lösning för att säkra en enkel och trygg flytt för våra bosparare till Danske Bank.

Vad får man för pengarna?
Genom det nya avtalet får man möjlighet till bra avkastning på sina insatta medel samtidigt som man får poäng och plats i HSB-bostadskö. Visst kan man spara i madrassen, genom en sparrobot eller på ISK-konto. Det bästa sparandet är alltid det som blir av. Men det är just kombinationen av avkastning, poäng och långsiktigheten som gör HSB-bospar intressant. För de som sparar till sina barn eller till ett framtida egna boende är det också bra att ha ett tydligt mål och syfte så att pengarna öronmärks till en kontantinsats.

Här kan du läsa mer om HSB fondspar