Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Ingen björnmarknad står för dörren – överväg att rebalansera

Marknaden söker med ljus och lykta efter tecken på att börsuppgången inte kommit till vägs ände, trots stigande räntor i USA och svaga tillväxtsiffror i Europa. Den här veckan väntar både en ny flod av kvartalsrapporter och viktig makrostatistik, vilket kan bidra till att lugna marknaden och befästa tron på att aktier har mer att ge. Efter nedgången kan det finnas anledning att se över balansen mellan aktier och obligationer i portföljen, och eventuellt återställa den (rebalansera) genom att öka aktieandelen till den ursprungliga nivån.

Solid vinsttillväxt – ingen björnmarknad att vänta
Förra veckan var en fortsatt balansgång mellan hopp och förtvivlan, med fokus på de (relativt få) rapporter som bjudit på besvikelser, stigande räntor och svagare inköpschefsindex i Europa. Den växande osäkerheten på marknaden har lett till förnyat säljtryck på aktiemarknaden, samtidigt som flykten till säkra tillgångar har stärkt dollarn, kylt av oljepriset och tryckt ner långa räntor i både USA och Europa. Men är turbulensen befogad?

Under den pågående rapportsäsongen finns inget särskilt negativt som stått ut. I USA är vinsttillväxten över 20 procent, och fler bolag än normalt har överraskat på uppsidan. Konsensusestimaten har till och med höjts i takt med att bolagen rapporterat. I Europa är det inte riktigt lika starkt, men en tvåsiffrig vinsttillväxt ger ändå samma bild – ingen björnmarknad står för dörren.

Aktier har mer att ge än obligationer
Stigande räntor är direkt negativt för obligationer, men anledningen till ränteuppgången – d v s starkare tillväxt – bör vara positiv för aktier. Även om preliminära inköpschefsindex (PMI) i Europa var förvånansvärt svagt förra veckan indikerar nivån fortfarande att tillväxten är solid, och det tror vi att den förblir en bra bit in i 2019. Tillväxttakten blir lägre, men det handlar inte om recession. Den senaste Global Fund Manager Survey från Bank of America visar också att det finns gott om kapital parkerat på sidlinjen, vilket innebär att investerarna har torrt krut i bössan som kan ge bränsle åt börsen framöver. Då aktier helt enkelt blivit billigare samtidigt som vinsttillväxten är både bred och hög, är vår vy att aktier kommer att ge en bättre avkastning än obligationer de kommande tolv månaderna.

Till följd av nedgången kan portföljen idag ha fått en lägre risk och aktieandel än önskvärt. Det är därför en god idé att se över fördelningen mellan aktier och obligationer, och vid behov rebalansera genom att öka aktieandelen tillbaka till den långsiktiga nivån.

Gott om marknadsdrivande statistik på veckans agenda
Den här veckan kommer preliminära BNP-siffror för Europa, vilket ger en fingervisning om tillväxten förblir över trend. Tillsammans med definitiva siffror för PMI och konsumentförtroende bör bilden av att Europa befinner sig i en solid expansion kunna befästas. KPI-siffror på onsdag förväntas visa en liten prisökning, vilket kan få räntorna att stiga då bilden av att ECB avslutar obligationsköpen vid årsskiftet stärks. Det handlar dock om en marginell ränteuppgång, långt ifrån magnituden USA.

I USA väntar non-farm payrolls på fredag. Om nya jobb fortsätter att skapas samtidigt som lönerna är stabila, bör det vara positivt för sentimentet. Konsumentförtroende och PMI:er kan också ge stöd åt aktier om de ligger kvar kring nuvarande höga nivåer. Skulle de falla tillbaka något är det inte nödvändigtvis negativt, då tillväxten redan ligger på mycket höga nivåer. I Asien väntar industriproduktion för Japan och Kina, där siffrorna har fallit ner mot den viktiga 50-nivån den senaste tiden. Om industriproduktionen förblir motståndskraftig i Kina är det positivt för risksentimentet. De åtgärder Kina vidtagit för att stimulera ekonomin väntas dock slå igenom först med några månaders fördröjning.