Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

”Vi räknar med en avkastning på 8–10 procent på globala aktier”

I Danske Banks nya Quarterly House View ger Danske Bank sin syn på den ekonomiska utvecklingen i världen, och pekar på både intressanta investeringsmöjligheter och risker på marknaden under det fjärde kvartalet.

Handelskrig, sanktioner mot Iran och Ryssland, kris i Turkiet, skenande budgetunderskott i Italien och inte minst en ökande sannolikhet för att britterna går tillbaka till valurnorna för att rösta om Brexit en gång till.

En storm av politiska och geopolitiska risker har nått finansmarknaderna under 2018 och den kommer knappast att bedarra de kommande månaderna.

”I synnerhet handelskriget har varit en stor osäkerhetsfaktor, men Donald Trumps popularitet i USA har faktiskt ökat just tack vare hans hårda linje mot Kina. Därför tror vi att han kommer att hålla liv i det åtminstone fram till mellanårsvalet i USA den 6 november i år”, säger Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank Sverige.

Förväntar sig en avkastning på 8–10 procent
Trots det pågående handelskriget och andra osäkerhetsfaktorer ser Maria Landeborn än så länge inga tecken på någon kraftigare inbromsning i de större ekonomierna. De senaste åren har världsekonomin bjudit på god tillväxt, och även om tillväxttakten nu har toppat så räknar strategen med att globala aktier kommer att gynnas av fortsatt expansion de närmaste 12 månaderna.

”Därför behåller vi vår övervikt i aktier och motsvarande undervikt i obligationer. Vår bedömning är att globala aktier kommer att ge en avkastning på 8–10 procent under de närmaste 12 månaderna. Avkastningen för svenska sparare kommer dock också att påverkas av vad som händer med kronan. Dessutom behöver man förmodligen vara beredd på fortsatt stora kurssvängningar framöver”, säger hon.

Ser störst potential på tillväxtmarknader
Maria Landeborn ser högst potential i tillväxtmarknadsaktier, framför allt i Asien, trots att Kina i högsta grad är indraget i handelskriget med USA. Hittills i år har tillväxtmarknadsaktier haft en betydligt sämre kursutveckling än europeiska och amerikanska aktier. Strategens bedömning är dock att tillväxtregionerna har en god potential.

”Vår bedömning är att företagen i tillväxtländerna över lag kommer att ha en god vinsttillväxt framöver, och att aktierna är attraktivt värderade efter nedgången. Vi menar att det är väldigt mycket negativa förväntningar inprisade i kurserna. I USA, där börsen har stigit mest i år, är det tvärtom. Därför ser vi större chans till positiva överraskningar på tillväxtmarknaderna och en ökad risk för negativa överraskningar i USA”, säger hon.

På sektornivå är det inom hälsa och sjukvård, IT och råvaror som Danske Bank ser högst potential.

Läs nya Quarterly House View för fjärde kvartalet 2018 här.