Vilken fond ska man välja?

Vad är en indexfond?

En indexfond har som mål att spegla utvecklingen för ett visst index. Det kan till exempel handla om Stockholmsbörsens breda index, som väger samman utvecklingen för alla de bolag som handlas på Stockholmsbörsen. Det kan också vara ett index för ett visst land, eller utvecklingen för en viss bransch.

I och med att en indexfond försöker efterlikna index och att förvaltaren inte fattar några aktiva beslut, så kan kostnaden för fondförvaltningen hållas nere. Indexfonder blir därför billigare än aktivt förvaltade fonder. Fördelen är att de alltid går ungefär som index minus avgiften för förvaltning. Nackdelen är att de garanterat aldrig går bättre än index.

Vad är en aktivt förvaltad fond?

I en aktivt förvaltad fond finns det en förvaltare som fattar beslut om vilka aktier som ska ingå i fonden. Det finns möjlighet att ha en mindre andel eller att helt utesluta bolag som man inte tror på, och ha en större andel i bolag som man tror extra mycket på. I och med att aktiv förvaltning kräver mer resurser och analys, så kostar en aktivt förvaltad fond mer än en indexfond.

En duktig förvaltare kan hitta och investera i bolag som har högre potential än andra under rådande förutsättningar. Vissa typer av bolag går inte heller att få exponering mot via en indexfond. Småbolag till exempel, kräver en aktiv förvaltning.

Vad är en blandfond? 

Blandfonder har blivit allt populärare bland svenska sparare. En blandfond placerar både i aktier och i räntebärande papper. Du får alltså automatiskt en portfölj som innehåller både aktie- och räntesparande.

Blandfonder kan se väldigt olika ut och ha olika hög risk. Hur hög risken är beror på hur stor andel av fonden som är placerat på aktiemarknaden. Ju mer aktier, desto högre risk. Att fonden tar högre risk gör att den kan variera mer i värde, men också att den har en möjlighet att ge en högre avkastning på lång sikt.

Vilken fond ska man välja?

En blandfond är förstås ett enkelt val som inte kräver så mycket av dig som sparare. Förutsatt att du valt rätt risk och fond, så kan du överlåta resten åt förvaltaren. Månadsspara gärna för att jämna ut svängningarna och bygga upp ett långsiktigt sparkapital.

Vill du själv sätta ihop en portfölj så är det ofta bra att ha en kombination av olika fonder. Indexfonder är en bra och billig bottenplatta. Sedan kan du addera aktivt förvaltade fonder med en inriktning du tror på, till exempel med fokus på svenska bolag, en viss bransch eller småbolag. Tänk på att sparandet ska innehålla både aktie- och räntefonder.