Danske Bank är tillväxtföretagens bank

Nu har Di Gasell 2017 dragit igång på allvar. Under våren anordnas Gasellträffar i sex städer över hela landet. Gasellturnén har redan besökt Stockholm, Luleå och senast Jönköping den 3 maj. Närmast arrangeras träffar i Västerås den 11 maj, Malmö den 23 maj och avslutningsvis i Göteborg den 1 juni.

Inspirationsträffarna under våren är även startskottet för Gasellsprånget. Det är en utmärkelse som ges till det företag som har störst chans att bli Supergasell inom fem år. Två kandidater i varje region får träffa en expertpanel, bland annat med representanter från Danske Bank, och presentera sina företag. Företagen ska göra intryck både på juryn och publiken och sedan röstar publiken fram den vinnande kandidaten från respektive ort. En jury utser två slutliga finalister som möts i det sista steget – finalen vid Gasellträffen i Göteborg den 1 juni.

Di Gasell 2017 fortsätter under hösten på sex orter och inleds i Umeå. På varje ort utses en vinnare i länet, som sedan möter de andra vinnarna på finalen i Stockholm i slutet av året. Då koras årets Supergasell, d v s det snabbast växande gasellföretaget i Sverige.

Vill du nominera ditt företag till Gasellsprånget i Västerås, Malmö eller Göteborg, vänligen kontakta joni.alkhori@danskebank.se

Det här är ett gasellföretag:

– en omsättning som överstiger 10 Mkr

– minst tio anställda

– minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret

– ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren

– ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt

– i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner

– sunda finanser

Här kan du läsa mer om Di Gasell 2017:

Start alt 6

Träffa oss på Gasellträffarna nu i vår och i höst och följ oss gärna på twitter:

#digasell och #danskebankgasell