Dessa startups visar vägen in i framtiden

I kristider föds nästa generations stora idéer och företag. Det är då som tankar och föreställningar om hur ett företag byggs upp ifrågasätts och då affärsplaner omvärderas – nytänk och innovation är ett måste, oavsett bransch.

De nordiska marknaderna är kända som de mest innovativa i Europa, där många framgångsrika startups har fostrats. Enligt Danske Banks nya rapport State of Nordic Impact Start-ups 2020, är det främst unga företag som driver denna innovation framåt. Ett tillväxtområde som sticker ut är transformationen till en cirkulär, hållbar affär.

Danske Bank samarbetar med WeWork Labs och RISE för att accelerera tillväxten hos 12 lovande startups. Inom ramen för +impacts acceleratorprogram coachas dessa startups – alla med en cirkulärekonomisk bas – för att få de allra bästa förutsättningarna att växa och bidra till en hållbar framtid, utan avkall på affären.

Bland de utvalda företagen finns exempelvis finska Epicfood, som arbetar med främst växtbaserade måltider med hållbara leveranskedjor, norska AlgaePro som utvecklar teknik för odling av mikroalger och svenska Renfuel, som utvecklar fossilfri bio-olja, som sedan kan raffineras till fossilfria drivmedel, tillverkad av restprodukter från pappersindustrin.

Samtliga deltagare i 2020 års +impact acceleratorprogram:

 • Alegaepro, Norge: AlgaePro utvecklar teknik för odling av mikroalger genom cirkulär bioekonomi i syfte att återvinna bioavfall, CO2 och spillvärme för att driva mikroalgerodling.
 • EcoBloom, Sverige: Stockholm-baserat AgriTech-företag som utvecklar AI-drivna mikroföretag, och ett nätverk av anslutna stadsbönder.
 • EpicFoods, Finland: lagar och levererar vardagsmat i datadrivna molnkök. Distribution via hemleveransappar – med fordon som drivs av bananskal – och lokala mataffärer.
 • EVLedger, Sverige: EVLedger levererar batteriinsikter, vilket möjliggör informerade beslut och ägarövergångar med målet att skapa en cirkulär värdekedja för batteriers värdekedja.
 • Fremby, Norge: tech-startup som skapar digitala verktyg för en hållbar bygg- och anläggningssektor.
 • Kamupak, Finland: en digital insättningstjänst för återanvändbara take-away-förpackningar i restauranger och livsmedelsbutiker. Kamupak undersöker olika sätt att expandera till en digital insättningsplattform som kan tjäna en mängd olika insättningssystem under ett och samma tak.
 • Loop It, Sverige: Loop It har skapat ett digitalt retursystem för olika föremål som kan återanvändas. De utmanar nu take away-industrins status quo.
 • Parently, Sverige: Parently tillhandahåller en cirkulär prenumerationstjänst för barnutrustning för att ge familjer en högkvalitativ upplevelse, utan att behöva köpa produkter som endast används en kortare period.
 • Renfuel, Sverige: RenFuel använder lignin, en avfallsprodukt från massa- och pappersindustrin för att skapa bio-olja som kan raffineras till fossilfria drivmedel.
 • Saveggy, Sverige: Saveggy arbetar för att minska matavfall, och har utvecklat ett biomaterial som förlänger frukt och grönsakers livslängd.
 • Wedio, Danmark: Wedio är en plattform för uthyrning av film- och kamerautrustning, för filmskapare och fotografer – ett Airbnb för professionell filmutrustning, vilket ger användare flexibilitet genom att hyra på dags-, vecko- eller månadsbasis, med världsomspännande försäkring inkluderad.
 • Wohn Homes, Danmark: WOHN bygger små, prisvärda studenthem, 3D-printade från avfallsplast och avfallsglas.

Här kan du läsa mer om plattformen +impact, få inspiration till nästa framgångsrika idé eller hitta investerare till din startup.