För ett jämställt näringsliv behövs fler kvinnor

Att andelen kvinnor som lyfts som talanger inom startupvärlden är så låg är ledsamt. Fler kvinnor behöver synliggöras för att främja ett jämställt näringsliv och på sikt positionera Sverige som ett starkt tillväxtland.

Det är också fortfarande färre grundare av företag som är kvinnor. Det vill jag och Danske Bank bidra till att förändra, för kvinnor behövs verkligen för Sveriges utveckling och innovationskraft. Annars riskerar Sverige att missa en mängd bra företagsidéer som kan utvecklas till multinationella företag, många nya arbetstillfällen och välfärd.

Jag och mina kollegor har sedan en tid aktivt arbetat med att stötta FN-målet nummer 8.

Jag skulle vilja uppmuntra alla aktörer som stöttar entreprenörer, att även lyfta det här problemet, för det är ett problem. Kvinnors innovationskraft uppmärksammas i alltför liten grad – låt oss ändra det tillsammans!

Som avslutning vill jag lyfta en bra sak med Veckans Affärers lista, nämligen att min kollega Gabrielle Hagman är en av Sveriges supertalanger. Jag och mina kollegor är så stolta! Nästa år får vi hoppas att vi även ser fler kvinnor på entreprenörslistan.

Berit Behring, vd Danske Bank Sverige