”För mig handlar inte jämställdhet om rättvisa – utan om affärsnytta”

Eftersom vi på Danske Bank i Sverige har en tillväxtambition lyfter jag vikten av jämställdhet ofta. Det är mitt ansvar som chef för Danske Bank Sverige att tillvarata den kompetens som finns för att inte gå miste om viktig innovationskraft och affärsmöjligheter.

Exempel på vad Danske Bank har gjort:
Utbildning för alla anställda i banken för att synliggöra dolda strukturer inom alla områden som ex kreditgivning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering och talespersoner. Detta skall ses som en investering som vilken som helst, dvs vi förväntar oss pay off.
TheHub, vår digitala plattform för entreprenörer arbetar aktivt med att både män och kvinnor ska få samma möjlighet till kapital, finna kompetens och få tips och råd på sin tillväxtresa.
Mångfaldskalender, skapar en flexibilitet som möjliggör och gör det naturligt för medarbetare som vill fira andra helgdagar än de som den svenska kalendern definierat.
FemTech, ger en injektion för att kvinnor ska bygga tillväxtbolag av sina goda affärsidéer. Det saknas inte idéer – det handlar om att ge en första kickstart.

För att nå ett ännu bättre resultat måste fler våga ta ställning för ett jämställt näringsliv oavsett om det handlar om rekrytering till ledande positioner eller fler kvinnliga entreprenörer. Jämställdhet är fortfarande en laddad fråga i Sverige som påstås vara ett av världens mest jämställda land. Vilket är oroväckande då Sverige går miste om affärsmöjligheter och morgondagens jobbtillfällen.

För mig handlar det inte jämställdhet om rättvisa utan om affärsnytta. Jag kommer fortsätta att arbeta för ett jämställt näringsliv där jag i min roll som ledare har möjlighet att påverka.

Berit Behring, vd Danske Bank Sverige