Startup

Framtidens tillväxtbolag hotas av vikande riskaptit

I takt med att konjunkturen viker har riskaptiten kylts av rejält jämfört med pandemiåren. För Sverige som är en av världens mest riskkapitalberoende länder i världen kan bristen på kapital hota framtida tillväxt. Det kommer bli riktigt tufft för många bolag och mängder av jobbtillfällen är i farozonen.

Sverige är en av världens mest riskkapitalberoende länder i världen och under pandemin var det rusning till den svenska startupscenen. Under 2022 låg nivån på investerat riskkapital högre än före pandemin men det har blivit betydligt svårare att fylla sina investeringsrundor. Den bakomliggande orsaken är att det finns en stor osäkerhet kring värdering och att investerarna flyttat fokus från tillväxt och expansion till lönsamhet. Men trots att startupbolagen sedan finanskrisen stått för tusentals nya jobbtillfällen verkar det inte finnas någon större oro bland politiker.

Stefan Granlund

– Det finns en naiv tro att startupbolag inte har en större påverkan på ekonomin, men faktum är att ett stort antal svenskar idag är anställda i ett startupbolag. Sedan finanskrisen har dessa bolag stått för de nya jobben medan de gamla bolagen minskat antal anställda då de digitaliserats. Staten måste ta ansvar. Danske Bank får extremt mycket förfrågningar om bankfinansiering från startupbolagen, en helt annan situation än innan krisen. Vår ambition är att fortsätta vår satsning på svenska tillväxtbolag, det finns många guldkorn, säger Stefan Granlund Head of Growth & Impact Danske Bank Sverige.

Den svenska startupscenen bidrar också till utveckling av etablerade bolag och definitivt till att finna innovativa lösningar som bidrar till hållbarhetsmålen. Sverige har inte råd att förlora den innovationskraft som finns bland startup bolagen. En möjlighet är att staten bistår med mer riskkapital eller garantier för att säkra svenska tillväxtbolag.