Johanna Norberg
VD Danske Bank Sverige

Innovationskraft utan finansiering skapar inga tillväxtbolag

I Sverige har kvinnor, enligt en forskningsrapport från Luleå Tekniska Universitet, tillgång till endast 7% av den offentliga finansieringen och enligt DI Digitals kartläggning så tilldelas kvinnor knappt 1% av det privata riskkapitalet. Då inser man snabbt att det finns en skevhet. Sverige har helt enkelt inte råd att satsa ensidigt på mäns företagande. Vi behöver ta tillvara på all innovationskraft – hos både män och kvinnor. Men när ska fler uppmärksamma detta? Varför har inte de som hanterar ansökningar till offentlig finansiering ett jämställdhetsmål att leva upp till? I min värld, ser jag det som en hygienfaktor.

Finns det för få affärsidéer som har kraft att bli tillväxtbolag? Nej, verkligen inte! Det finns både innovationskraft och idéer men tyvärr främjas inte kvinnor när det är dags att fördela pengarna. Genom Danske Banks startup initiativ, +Impact Acceleratorprogram träffar jag många spännande startups. Och jag är djupt imponerad av företagsidéer som inte bara har potential att utvecklas till stora internationella bolag men som också kan bidra till en mer hållbar värld. Vad sägs om exempelvis Fauna Smart Technologies som utvecklat lösningar för ett giftfritt jordbruk eller BeResourceful som gör det möjligt att sätta sensorer i befintliga byggnader och konstruktioner för att tidigt upptäcka vattenläckage bland annat.

Så, varför är det viktigt att satsa på både män och kvinnors innovationskraft? Det finns flera skäl. I spåren av digitaliseringen ersätts allt fler arbetsuppgifter av teknik. Det finns siffror som pekar på att hälften av alla yrken som vi känner idag kommer vara borta om ett antal år. Därför behövs nya företag som kan anställa för att säkra välfärden. Likaså krävs innovation för att vi ska nå klimatmålen, då det är en stor omställning vi står inför. Med det engagemang som vi ser globalt för hållbarhetsfrågorna är jag övertygad om att vi kommer få se mängder av nya spännande företag framöver. Men de kommer behöva kapital för att växa. Därför är det dags att släppa de gamla strukturerna och öppna sinnena – och definitivt bör offentliga medel fördelas jämnare.

Johanna Norberg, vd Danske Bank Sverige