Jacob Wallenberg, Sverige är framförallt uselt på att bygga kvinnligt entreprenörskap

Svenska Fintech-marknaden har vuxit explosionsartat de senaste åren och skapat en mängd innovativa lösningar och nu ser vi en stark framväxt av impact tech bolag som exempelvis Peepoo People, Solar water samt Better Shelter som genom smarta tekniska innovationer har som mål att lösa världens största miljöutmaningar. Det finns ett kunnande, det finns riskkapital och det finns en enorm vilja i startup-ekosystemet. Det är det som är förutsättningen för att bygga ett entreprenörskapsland.

Jag vill påstå att det finns två ytterligare hot mot svenskt entreprenörskap, dels att det är så få kvinnor som väljer att starta företag, dels en avmattad konjunktur. Kvinnor får idag extremt liten andel av riskkapitalet, endast 0,7%. Det finns väl ingen som kan tro att det avspeglar den verkliga potentialen hos de kvinnor som startar företag? Lär vi oss inte att ta vara på den kvinnliga entreprenörskraften riskerar vi att gå miste om mycket god tillväxt och vid en avmattning av konjunkturen, som vi nu står inför minskar riskaptiten i marknaden vilket kan få stor påverkan på hela ekosystemet.

När automatiseringen utmanar arbetsmarknaden behöver Sverige fler tillväxtbolag för att skapa fler jobb och välfärd. Då måste det finnas incitament, tillgång till riskkapital, att man tar tillvara på all innovationskraft hos både män och kvinnor samt att det måste finnas rejäla satsningar på tech. Inom impact tech finns tillväxt, här finns kunder, här finns möjligheter till global expansion för att lösa världens största utmaningar definierade av FNs globala mål.

Svensk tillväxt är beroende av att vi arbetar med gemensamma krafter hos näringsliv, intresseorganisationer och politiken. Vi har visionen klar och vi har byggstenarna – men det kommer krävas gemensamma krafter att Sverige ska fortsätta vara ett land för innovativa startups, att det skapas tillväxtföretag som förenar passion för en bättre värld med affärsmanskap.

Berit Behring, vd Danske Bank Sverige