Kvinnor, ta steget ut ur skuggan!

En jämställd startup-marknad i Sverige är viktig för landets utveckling och innovationskraft. Annars missar Sverige en mängd bra företagsidéer som kan utvecklas till multinationella företag, skapa jobb och välfärd.

Var fjärde i Sverige är högutbildad och totalt sett har kvinnor högre utbildningsnivå än män. Så varför är det männen som startar flest företag och får jobben med högst lön? En bekant sa till mig ”Män förutsätter att de kommer göra en bra karriär medan kvinnor har en förhoppning om att de ska göra karriär”, jag tror det kan ligga en viss sanning i det. Det är dags att kvinnor tar ett steg ut ur skuggan och tror på sin förmåga att bygga företag av sina goda idéer och bli tillfrågade om de välavlönade jobben.

Det är tyvärr inte bara bland startups som jämställdheten är skev. Se bara på hur många kvinnliga nobelpristagare det finns jämfört med de manliga. Kvinnor missgynnas när det gäller att nå de högsta positionerna i många olika sammanhang.

Jag vill göra ett avstamp kommande år. Det är dags att lyfta fram näringslivets framtidshopp, och jag utmanar andra finansiella aktörer att lyfta event och aktiviteter som uppmanar kvinnor att våga bli grundare av företag.

Det är här är en otroligt viktigt fråga som måste hållas levande. Vi måste prata och skapa diskussion kring vad fortsatt ojämlikhet innebär för framtiden.

Berit Behring, vd Danske Bank Sverige