Allt du behöver veta om inflationen just nu

Inflationen just nu – det råder inflation i Sverige. Det innebär att priserna ökar vilket leder till att våra pengar räcker till färre tjänster och varor än vad vi är vana vid. Men hur länge ska situationen pågå och vad kan man göra som privatperson? Jennie Sandén, privatrådgivare på Danske Bank, svarar.

– Inflationens prisökningar slår inte bara mot privatpersoner utan även mot landets ekonomiska tillväxt. I Sverige har vi som mål att inflationen ska ligga runt två procent. I februari 2023 låg den på 9,4 procent – en alarmerande nivå vi inte sett sedan början på 90-talet, säger Jennie Sandén.

Hur arbetar Sverige för att minska inflationen?

– Så länge vi konsumerar kommer priserna att öka, så det gäller att bromsa. Det primära vapnet mot inflationen är Riksbankens löpande höjningar av styrräntan, vilket påverkar allt från bolånetagare till företag och bostadsrättsföreningar. Vid sidan av det måste reallönerna hållas nere, vilket förstås är en utmaning när priserna ökar och fackföreningarna är under hård press. Allt handlar om att kyla ner marknaden och få människor att konsumera mindre.

Jennie Sandén, privatekonom Danske Bank

När kommer inflationen att sjunka?

– Riksbankens prognos är att inflationen är tillbaka på låga nivåer redan nästa år, men ingen vet säkert. Trots att styrräntan har höjts markant går det åt fel håll. Det här beror delvis på att Sverige även importerar viss inflation. Bensinpriset är kopplat till dollarkursen och är kronan svagare blir det dyrare vid pumpen eftersom vi måste betala för de ökade kostnaderna. Samtidigt har vi externa faktorer som krig vilket har lett till ökade råvarupriser. Det är en svår balans mellan inhemska strategier och externa faktorer, men förhoppningsvis är vi på rätt väg.

Vad kan jag göra som privatperson?

– Det viktigaste du kan göra är försöka anpassa dig efter situationen och planera därefter. Vår prognos är att styrräntan höjs med 0,75 procentenheter i april och ytterligare 0,50 procentenheter i juni, vilket kommer slå hårt mot de 70 procent låntagare vars bindningstider löper ut i år. Och även om läget kommer att stabiliseras är tiden med extremt låga räntor förbi, så vi behöver skapa förutsättningar för en trygg och förutsägbar ekonomi. Dra nytta av att vi för första gången på länge kan få ränta på vårt sparkapital och om du har möjlighet – behåll din köpkraft och investera i fonder som kommer ge avkastning på lång sikt.

Jennies tre tips för en tryggare ekonomi

  1. Gör en budget. Ha koll på dina inkomster och utgifter – sedan kan du försöka påverka de poster du kan, som exempelvis mat, säga upp abonnemang eller förhandla om avtal.
  2. Har du inte luft i din ekonomi – se till att binda hela eller delar av bolånet.
  3. Ställ om. De senaste 10-15 åren har varit en parentes, nu är det dags att spara först och slösa sen. Inspireras av den äldre generationen!

När går räntan ned igen? Läs senaste krönikan med Danske Banks chefsekonom Michael Grahn här.