Jennie Sandén
Jennie Sandén
Privatekonom, Danske Bank Sverige

Amorteringsuppskovet är avskaffat

Under våren 2020 införde Finansinspektionen möjligheten för bolånetagare att hos bankerna ansöka om ett så kallad amorteringsuppskov. Det innebar att man som bolånetagare kunde få slippa att amortera på sitt bolån, fram till 31 augusti 2021.

Men nu har alltså amorteringskravet som fanns innan coronapandemin slog till återinförts. Man kan fundera över om amorteringsuppskovet har gett den önskade effekten, alltså som en hjälp för de som blev drabbade ekonomiskt av coronapandemin. Med allra största sannolikhet har de som blivit av med sitt arbete eller på annat sätt drabbats av pandemin kunna känna en lättnad över att kunna slippa en stor utgiftspost varje månad. Men när man ser på totalen är det förhållandevis få som faktiskt har nyttjat amorteringsuppskovet.

Sedan pandemins start har bostadspriserna över hela landet skenat. Vissa områden har sett en prisökning på mer än 20 procent under en 12 månaders period. Har då amorteringsuppskovet bidragit till den enorma prisökning som vi sett? Sannolikt inte, då bankerna i sina kalkyler hela tiden har räknat med att kunderna ska amortera. Vilket betyder att man inte har kunnat låna mer pengar på grund av amorteringsuppskovet. Däremot kanske en viss psykologisk effekt kan ha spelat in hos de som köpt ny bostad, det vill säga att man köpt lite dyrare än man tänk från början.

Sammantaget kan man se att amorteringsviljan hos svenskarna ändå är stor, givet att få faktiskt nyttjade uppskovet när det fanns. Många ser amorteringen som en del av sitt sparande och det är bra. Men man ska komma ihåg att också avsätta en del av sin inkomst till ett buffertsparande och ett långsiktigt sparande. Det är bra att ha delar av sitt sparande lättåtkomligt och inte låst i sin bostad.

Något som man som bostadsägare kan fundera över, är att göra en omvärdering av sin bostad. Bostadspriserna har skenat iväg under de senaste åren och det gör att din bostad kan vara mycket mer värd idag än när du köpte den. Var femte år kan man omvärdera sin bostad och på så sätt också få ner belåningsgraden. Det kan innebära att man kan behöva amortera mindre och på så viss få pengar över att lägga till annat sparande.