Är du också bättre än dansken?

Vi svenskar har många likheter med våra danska grannar. Men när det gäller investeringar är skillnaden förvånansvärt stor och här vi ligger långt före dem.

Har du inte kommit igång med ett sparande? June hjälper dig att investera som ett proffs. Kom igång idag.

Både Danmark och Sverige är i toppskiktet bland européerna när det gäller tillgången till pengar. Men hur kommer det sig att vi är bättre på att sätta pengarna i arbete? I Danmark investerar ungefär 27 procent av befolkningen i enskilda aktier. I Sverige är motsvarande siffra cirka 29 procent. Inte så stor skillnad där alltså. Men tittar man på investeringar i fonder ser bilden annorlunda ut. Hela 76 procent av svenskarna sparar på det sättet men bara 19 procent av danskarna, något som ger större möjligheter att få en god värdestegring på kapitalet, genom ränta på ränta effekten. Yngre personer är också mer riskbenägna vilket teoretiskt sett skulle ge en högre utdelning om tidshorisonten är lång.

Svenskarna börjar, till skillnad från danskarna, spara redan som yngre.

Vad beror det på?
Den svenska investeringskulturen beror alltså inte på att vi har fler medborgare som har ekonomiutbildade eller för att vi har råd att spara mer än danskarna.

Svaret ligger snarare i att vi i Sverige sedan länge har fått till vana att investera våra pengar i stället för att bara låta dem stå på ett bankkonto. Sedan 1980-talet har politikerna försökt få oss att spara mer. Först genom subventioner men sedan också genom andra initiativ. Investeringssparkontot (ISK) som infördes 2012 har till exempel gjort det möjligt att spara mer skattegynnat.

I Sverige står fondsparandet för 80 procent av alla investeringar (22 procent i Danmark). Vår svenska ISK är också förebild för det danska aktiebesparingskontot (ASK), som lanserades i januari 2019. Fondsparande är helt enkelt vardag för oss. Det speglas också i ordvalet. Vi säger ofta att vi sparar medan danskarna mest använder orden investera och placera.

En annan investeringskultur
För många danskar ter det sig som en oöverstiglig uppgift att hålla sig à jour med marknadsutvecklingen och hela tiden följa utvecklingen av sparkapitalet. Det skapar en investeringsångest som avhåller många från att aktivera sina sparpengar. En undersökning som genomförts av Prospera för Danske Bank har satt siffror på skillnaderna:

• 71 procent av danskarna anser att investeringar är svåra att förstå. I Sverige är siffran 64 procent
• 83 procent av danskarna tycker att du måste vara professionell för att investera. I Sverige är siffran 58 procent
• Hälften av alla danskar tycker att du måste vara rik för att investera. Det tycker bara 30 procent av svenskarna.

Fondsparande i dopgåva
Martin Hagman som är investeringsexpert på Danske Bank i Sverige berättar:
– Det är ganska vanligt i Sverige att vi börjar månadsspara i fonder åt våra barn tidigt i livet. Det ger sedan en bra grund för att börja vuxenlivet. En grundplåt för tex första boendet, studier eller körkortspengar. Och kanske framförallt, en tidig förståelse att spara i fonder leder till avkastningspotential.

– Svenskarna har i allmänhet bra kunskaper om ekonomi. Därför finns det kanske inte heller samma rädsla för att prata om pengar och investeringar som jag ibland märkt att det är i Danmark. Det finns gott om hjälp från investeringsrådgivare och vi pratar öppet om det. Inte för att det lärs ut i skolan men för att det är en del av vardagen.

– Så vi kan vara stolta över vårt sparande – och våra grannar i väst kan lära sig något av oss. Jag brukar säga att det bästa sparandet är det som blir av.

Starta ett sparande i June. Ett intelligent sparande utan att du behöver lyfta ett finger.

Källor:
Fondbolagens Förening, ”Det svenska fondsparandet ur ett internationellt perspektiv” (2018)
YouGov, ”Danskerne og investering” (2017), framtaget för Danske Bank – Mobilelife
Sifo
Danske Bank Compass Survey (2017)